Studentenhuisvesting

Belangrijk! Heb je last van stijgende energieprijzen en kom je daardoor in de financiële problemen: bekijk deze pagina. Studenten uitsluiten van deze toeslag is onrechtmatig. Op deze pagina leggen we dus ook uit hoe je alsnog toeslag aan kunt vragen, zodat we kunnen laten zien dat studenten er wel degelijk behoefte aan hebben.     
 
Amsterdam is de grootste studentenstad van Nederland met ruim 100.000 studenten. Steeds meer (internationale) studenten kiezen voor studeren in Amsterdam en ASVA vindt dit iets om trots op te zijn. Amsterdam is echter ook de stad met het grootste kamertekort van Nederland. Nergens in Nederland hebben studenten zo veel moeite een woning te vinden.
 
Al jaren probeert ASVA in samenwerking met de gemeente, corporaties en onderwijsinstellingen het tekort terug te dringen. Dit heeft geleid tot veel aandacht voor studentenhuisvesting en een aantal successen. Zo worden er elk jaar zo’n 1000 nieuwe kamers gerealiseerd. Daarbij wordt steeds innovatiever gewerkt. Zo bestaan er steeds meer projecten waar Nederlandse studenten en jongeren samenwonen met statushouders.
 
Maar het probleem is nog lang niet opgelost. Het tekort aan kamers neemt niet of nauwelijks af. Nieuwe studentenwoningen zijn vaak verre van ideaal. Steeds meer studenten hebben bijvoorbeeld geen huurrechten en kunnen dus elk moment uit hun kamer worden gezet. Beschikbare huisvesting is daarnaast vaak erg duur. Studenten zijn in Amsterdam gemiddeld 51% van hun inkomen kwijt aan hun huur.
 
Naast het tekort en de betaalbaarheid van de woningen is het daadwerkelijk fijn huren in Amsterdam ook onder druk. Zo willen ruim de helft van de Amsterdamse studenten verhuizen omdat hun kamers te heet worden in de zomer of omdat veiligheid in het geding is. Zoals veiligheid op het Spinozacampus of de brand bij de Krelis Louwesstraat. ASVA heeft onder andere onderzoek gedaan naar de beleving van camera’s op Spinozacampus en bij andere gebouwen, en strijdt daarom ook voor kwalitatief goede woningen.
 
Om de situatie voor studenten echt te verbeteren moet er de komende jaren nog veel gebeuren. De gemeente heeft zich tot doel gesteld om in de periode 2019-2022 de woningvoorraad voor jongeren en studenten met 10.500 eenheden uit te breiden. Voor een deel hiervan wordt echter gerekend op nieuwbouw in randgemeentes zoals Haarlem en Almere. De Amsterdamse productie zal verdeeld worden tussen jongeren en studenten.
 
Daarnaast is het belangrijk dat nieuwe woningen ook betaalbaar zijn. Betaalbaar voor iedereen, ook nieuwe studenten die geen studiebeurs en geen bijdrage van hun ouders krijgen. Om dat te bereiken heeft ASVA harde afspraken gemaakt met de gemeente en woningcorporaties over huurprijzen van de nieuw te bouwen woningen. Lees hier meer over het convenant studentenhuisvesting dat ASVA heeft gesloten met de gemeente woningcorporaties, en onderwijsinstellingen.
 

Meer weten?