Studentenwelzijn

Bij studentenwelzijn houden wij ons onder andere bezig met het mentaal en fysiek welbevinden van studenten. Dit doen wij voornamelijk op de gebieden van mentaal welbevinden, sociale veiligheid en studenten armoede. Bij ASVA vinden wij het belangrijk dat elke student de mogelijkheid heeft om voor zichzelf het optimale studieklimaat te creëren en dat er zo min mogelijk obstakels zijn die de studieprestaties beïnvloeden en een fijne studententijd tegenhouden.

Tijdens de Student Well-being week op de UvA, gemaakt door Isabell Janssen.

Mentaal welbevinden

Meerdere recente onderzoeken hebben uitgewezen dat het mentaal welbevinden van studenten drastisch slecht is, zo hebben ze verhoogd kans op burn-outs, depressies en andere mentale klachten. Volgens ASVA zijn hier meerdere oorzaken voor aan te wijzen, bijvoorbeeld de extreem hoge prestatie- en werkdruk. Waar wij dus ook voor zullen blijven strijden om dit te verlagen. 

Om de hoge prevalentie van mentale welzijnsklachten tegen te gaan zet ASVA in op het proberen te voorkomen van klachten bij studenten door hen vanaf het begin van hun studententijd de handvaten te geven hoe zij het beste kunnen omgaan met hun eigen mentale gezondheid en wanneer het minder goed gaat waar zij hulp kunnen zoeken.

Daarnaast kijkt ASVA ook kritisch naar de zorginstituties van de onderwijsinstellingen zoals de studentenpsychologen. Ook helpen we studenten met het vinden van de juiste hulp. Heb jij bijvoorbeeld omstandigheden die ervoor zorgen dat je studievertraging oploopt, zoals ADHD of mantelzorg, kijk dan of je recht hebt op hulp van het profileringsfonds.

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid wordt een steeds belangrijker begrip op de onderwijsinstellingen, en daar zijn wij als ASVA erg blij mee. Wij vinden namelijk dat elke student zich veilig moet kunnen voelen, en tijdens diens studententijd geen seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, discriminatie, intimatie of andere nare situaties moet meemaken. Want wanneer een student dit meemaakt kan dit veel gevolgen hebben op diens studie, maar bovenal op diens leven. 

ASVA probeert in te zetten op preventie van ongewenst gedrag, door mensen bewust te maken van de gevolgen van hun gedrag. Door evenementen te organiseren in samenwerking met de onderwijsinstellingen, zoals de dag van sociale veiligheid, zorgt voor aandacht en bewustwording bij studenten, docenten en andere mensen die betrokken zijn bij de onderwijsinstellingen. 

Naast preventie kijkt ASVA ook naar wat er gebeurt na het plaatsvinden van ongewenst gedrag. Zo kijken wij kritisch naar de klachtenprocedures die de onderwijsinstellingen hebben, om zo te zorgen voor de best mogelijke procedures rondom dit onderwerp, die het slachtoffer een waardige positie geeft binnen de klachtenprocedure. Daarnaast probeert ASVA ook altijd slachtoffers van ongewenst gedrag te helpen door adviezen te geven of hen bij te staan in de klachtenprocedure. Daarnaast is het ook mogelijk om bij ASVA (anoniem) een klacht te doen, waarbij ASVA de klacht kan onderzoeken, hiervoor is het meldpunt sociale veiligheid

Studentenarmoede

Armoede is een probleem voor de hele samenleving, dus ook onder studenten. Maar helaas wordt deze groep vaak vergeten door beleidsmakers, zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk voor een student om hulp te krijgen van de voedselbank. Maar ASVA blijft aandacht vragen voor dit onderwerp. Daarnaast kijkt ASVA ook naar mogelijkheden om de situatie voor arme studenten te verbeteren. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het gratis lenen van dure studieboeken of andere regelingen die voordelig kunnen zijn voor studenten die het niet breed hebben.