Aanvraag Duurzame initiatieven

Sinds dit jaar reserveert ASVA ook geld voor duurzame initiatieven. Als je lid(vereniging) bent van ASVA, kun je hier aanspraak op maken onder een aantal voorwaarden:

 1. Het betreft een duurzaam initiatief wat door een (of meerdere) lid of lidvereniging van ASVA wordt gedaan.
 2. Een lid(vereniging) mag maximaal twee keer per jaar onderdeel zijn van een aanvraag.
 3. Voor duurzame initiatieven kan maximaal €100,- per keer worden aangevraagd. 
 4. Gebruikmakers van de subsidie delen tenminste één keer een foto/video over het duurzame initiatief op hun social media en taggen ASVA hierin.

Het toekennen van subsidie wordt gedaan door het bestuur van ASVA, met inachtneming van een goede balans van HvA- en UvA-verenigingen en inhoudelijke en sociale evenementen en initiatieven. In ruil voor het toekennen van subsidie kan in overleg een tegenprestatie worden gevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van promotie voor ASVA. 

Een aanvraag moet bestaan uit:

 1. Een plan van aanpak (+/- 1 A4) met daarin:
  • Een samenvatting van het evenement;
  • Een planning voor (de organisatie van) het evenement of initiatief;
  • Een motivatie waarom ASVA aan dit evenement zou bijdragen.
 2. Een begroting waaruit blijkt hoeveel geld er aangevraagd wordt.

Je kan deze documenten mailen naar penningmeester@asva.nl, dan krijg je binnen twee werkweken antwoord op je aanvraag.