Alumni

Deze pagina geeft een overzicht van onze activiteiten, nieuwsbrieven, onze Facebook en LinkedIN pagina’s en de mogelijkheid om lid te worden.

ALUMNIVERENIGING

De alumnivereniging is opnieuw opgericht tijdens het Lustrum van ASVA in 2015. We horen graag leuke ideeën voor activiteiten. Wij zijn te bereiken via alumni@asva.nl. Lees meer over een bestuursjaar bij de alumnivereniging en het huidige bestuur op de Alumnibestuurpagina.

Activiteiten en agenda

Afgelopen activiteiten:

  • 24 Januari 2020: Ledenvergadering & Nieuwjaarsborrel.
  • 1 november 2019: Alumniborrel: Voor alle oud-besturen en oud activo’s.
  • 14-15 september 2019: Alumnivereniging goes DEN HAAG
  • 26 Januari 2018: Ledenvergadering & Nieuwjaarsborrel. Facebook Event. @ Cafe Kostverloren
  • 29 September 2018: AlumbiBorrel: Voor alle oud besturen en oud activo’s. Facebook Event. @ P96
  • 24 September 2017: Alumniride II: Wielrentocht voor fietsende alumni
  • 29 September 2017: Alumniborrel: Voor alle oud bestuursleden en oud activo’s. P96,

BELEIDSPLAN

Het beleidsplan 2017 is met één wijziging vastgesteld en hier beschikbaar. Tevens het jaarverslag en beleidsplan van 2016.