Onderwijs

ASVA vindt dat studenten in Amsterdam recht hebben op het best mogelijke onderwijs. Helaas is de kwaliteit van de opleidingen aan de universiteiten en hogescholen op dit moment nog niet optimaal. In enquêtes geven studenten aan niet te worden uitgedaagd in hun onderwijs. Docenten hebben op hun beurt weinig tijd om feedback te geven en lessen voor te bereiden. Naast de kwaliteit van het onderwijs, staat ook de toegankelijkheid ervan onder druk. Het akkoord over het leenstelsel speelt hierin natuurlijk een grote rol in. Lees meer over de problemen in het Hoger Onderwijs. Studeer jij in Amsterdam en heb je een klacht over jouw onderwijs? Neem dan contact met ons op!

Wat doet ASVA?

ASVA zet zich samen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) in voor beter en toegankelijker onderwijs. We informeren politieke partijen over de situatie binnen het onderwijs en wijzen hen op de gevolgen van kabinetsmaatregelen voor studenten. Daarnaast doen wij het volgende:

  • We informeren studenten: we schrijven politieke updates, nieuwsartikelen en om de week informeren we studenten via Folia. Je kunt vragen over bijvoorbeeld je persoonlijke situatie of het leenselsel sturen naar kennis(at)asva(punt)nl.
  • We voeren actie als de stem van studenten niet meegenomen wordt in landelijk of lokaal beleid, waarbij het belang en de toekomst van de Amsterdamse student centraal staat. Ook gebruiken we de pers en media om op te komen voor Amsterdamse studenten. Zie bijvoorbeeld het persbericht emancipatie en diversiteit naar aanleiding van het jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie.
  • Op de UvA en de HvA brengen we de kwaliteit van docenten onder de aandacht, bijvoorbeeld middels de uitreiking van de Docent van het Jaar-prijs.
  • De UvA en HvA houden we scherp in de gaten. Indien ons iets niet zint, spreken we bestuurders daar op aan.
  • We werken aan plannen om het onderwijs te verbeteren, zoals het Alfapact. 
  • Samen met de studenten van de HvA zijn we opzoek naar verbeteringen binnen de instelling door periodieke denktanks. Hier vind je de visiedocumenten aan de hand van deze denktanks.

Medezeggenschap en Opleidingscommissies

In 2016 is de Wet Versterking Bestuurskracht aangenomen die de positie van studenten zou moeten versterken en de medezeggenschap meer inspraak zou moeten geven. ASVA vindt dat beslissingen over onderwijskwaliteit op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie gemaakt moeten worden, namelijk bij studenten en docenten. Zij zijn en maken het onderwijs immers. Dit betekent dat zij, en specifiek de opleidingscommissies, de ruimte en faciliteiten hiervoor moeten krijgen. Op de UvA is er overigens eind 2016 een referendum gehouden over democratisering en decentralisering op de universiteit. Lees hier meer over het referendum en wat ASVA hiermee deed.

Wat speelt er in het onderwijs?

Universiteiten moeten zich profileren, dus meer samenwerken en specialiseren op één gebied. Leiden, Delft en Rotterdam doen dat al. Misschien moeten universiteiten zelfs wel fuseren. Snijden om te besparen. Wat krijg je dan? Een eenheidsworst. Of meer dan de som der delen? De HvA en de UvA hadden enkele jaren een gedeeld College van Bestuur, maar per 1 maart 2017 is deze zogeheten personele unie beëindigd. De hogeschool en de universiteit hebben elk weer een eigen bestuur, maar de gemeenschappelijke diensten blijven samen. Tegelijkertijd lonken de UvA en VU naar elkaar. Zo werken de bètafaculteiten al sterk samen. Onlangs heeft de medezeggenschap de verhuizing van opleidingen van de UvA naar de VU weten tegen te houden in verband met het onder andere ontbreken van een onderwijsvisie. Genoeg om jezelf over te informeren dus! Hieronder vind je een lijst van rapporten die de afgelopen jaren zijn geschreven door onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin visies op het hoger onderwijs worden beschreven.