Onderwijs

Wat vindt ASVA?

ASVA vindt dat studenten in Amsterdam recht hebben op het best mogelijke onderwijs. Helaas is de kwaliteit van de opleidingen aan de universiteiten en hogescholen op dit moment nog niet optimaal. Zo gaat de kwaliteit van universitair onderwijs door de grootschaligheid achteruit, terwijl de hbo’s vanwege onderwaardering krimpen. Daarnaast zijn er talrijke andere problemen in het Hoger Onderwijs. Studeer jij in Amsterdam en heb je een klacht over jouw onderwijs? Neem dan contact met ons op!

Wat doet ASVA?

ASVA zet zich samen met organisaties als de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) in voor beter en toegankelijker ons. Zij informeren politieke partijen over de situatie binnen het onderwijs en wijzen hen op de gevolgen van kabinetsmaatregelen voor studenten. Daarnaast informeren wij studenten, voeren we regelmatig actie en hebben nauwe contacten met onderwijsinstellingen en medezeggenschapsraden. 

Contact

Heb jij een probleem bij jouw opleiding? Ben je benieuwd waar je rekening mee moet houden als je gaat studeren op een van de Amsterdamse onderwijsinstellingen? Heb je interesse om een keer te komen kijken bij de OnderwijsDenkTank? Wat er ook is, je kunt het onderwijsteam van ASVA benaderen via onderwijs@asva.nl