Onderwijs: Samenwerking HvA & UvA

ASVA heeft speciale banden met de UvA en de HvA en daarom hebben wij regelmatig contact met het bestuurders van de HvA en de UvA. Zo gaan we regelmatig in gesprek met het College van Bestuur, spreken wij decanen aan als wij het niet eens zijn met hun beleid en benaderen opleidingsdirecteuren en docenten wanneer dingen fout gaan op kleinere schaal. Ook brengen we de kwaliteit van docenten onder de aandacht, bijvoorbeeld door middel van de uitreiking van de Docent van het Jaar-prijs. Ondanks dat wij actiever samenwerken met de UvA en de HvA leveren wij al onze diensten ook aan Amsterdamse studenten van andere onderwijsinstellingen. 

Het College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) vormt het hoogste bestuursorgaan van zowel de HvA als de UvA. Het CvB bestaat uit een voorzitter, een rector magnificus, die over de docenten en hoogleraren gaat, en een vicevoorzitter, die over de financiƫn gaat. Het bestuur van ASVA spreekt een aantal keer per jaar met het CvB en draagt dan de ergste problemen aan die wij tegenkomen. Ook bereiken we het CvB bij urgente zaken.

Medezeggenschap HvA

Op de HvA, net zoals op andere scholen, leeft medezeggenschap nauwelijks onder studenten. Veel studenten hebben geen idee wat de medezeggenschap is, is en stemmen ook niet. Studenten die zich verkiesbaar stellen, voelen zich vaak niet in staat gesteld om goed campagne te voeren, laat staan om invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de school als ze eenmaal verkozen waren. Om deze reden hebben we een ASVA-partij opgericht voor de centrale medezeggenschapsraad van de HvA. We zijn met 5 leden verkozen en zetten ons in voor studententhema’s, zoals de eerdere publicatie van roosters en de afschaffing van het BSA.

Het 78ste ASVA bestuur samen met voorzitter van de HvA Jopie Nooren

Docent van het Jaar

Elk jaar wordt een docent van de UvA beloond met de Docent van het Jaar prijs. Deze prijs wordt georganiseerd in samenwerking met ASVA en de Centrale Studentenraad. In 2022 werd de prijs gewonnen door Jan Aten, die hier links met onze vice-voorzitter Paula op de foto staat.