Vakbond

ASVA behartigt de belangen van de Amsterdamse student en dat is hard nodig! Zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid van het onderwijs heeft het zwaar te verduren. Ook is het, met een kamertekort van 6.000 woningen, ontzettend moeilijk voor studenten om een kamer te vinden in Amsterdam.

Bij ASVA zijn studenten wekelijks in touw om op het gebied van huisvesting en onderwijs die veranderingen te krijgen waar studenten recht op hebben. Hiervoor wordt informatie verzameld en zijn we in staat een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat. Wanneer we iets tegenkomen wat ons niet zint hebben we veel verschillende middelen om ons hiervoor hard te maken, bijvoorbeeld:

  • Het gesprek aangaan met wethouders, gemeenteraadsleden of het College van Bestuur
  • Het doen van onderzoek om de problemen onderbouwd onder de aandacht te krijgen
  • Het schrijven van een persbericht of opinieartikel
  • Actievoeren met honderden of zelfs duizenden studenten