Stappenplan Profileringsfonds

Wat weet jij al over het Profileringsfonds? Help ons meer inzicht te krijgen in de bestaande kennis door deze korte vragenlijst in te vullen

Voldoe je aan één van de volgende voorwaarden?

 1. Je valt onder één van de volgende omstandigheden:
 • (Langdurige) Ziekte (vb. Operatie, pfeiffer)
 • Functiebeperking (vb. ADHD, dyslexie, ASS)
 • In transitie zijn tijdens je studie
 • Chronische ziekte (vb reuma, Crohn)
 • Bijzondere familieomstandigheden (vb. mantelzorg, overlijden van ouder)
 • Zwangerschap
 • Topsport of Topcultuur
 • Een onvoldoende studeerbare opleiding
 • Bestuursjaars bij studie- of studentenvereniging
 1. Je maakt gedurende de nominale duur van je studie gebruik van de DUO prestatiebeurs
 • Nee? → Je maakt geen aanspraak op het profileringsfonds
 • Ja? → Doorloop de volgende stappen:
 1. Maak een afspraak met de studieadviseur. Dit moet binnen 3 maanden nadat jouw situatie is ontstaan.
 2. Bespreek met de studieadviseur jouw situatie en of er oplossingen zijn om je studievertraging te verminderen. De studieadviseur maakt melding van studievertraging als je inderdaad in aanmerking komt voor financiële ondersteuning. Deze is nodig om een aanvraag voor financiële ondersteuning in te kunnen dienen.
 3. Dien tussen 1 september en 31 december een aanvraag in bij de studentendecaan in het eerstvolgende collegejaar en plan een afspraak in. 
 4. Bespreek met de decaan wat voor jou het beste is: ondersteund worden door het Profileringsfonds, of een extra jaar recht op studiefinanciering van DUO, of een combinatie van beide.

Internationale studenten

Als je geen gebruikmaakt van DUO vanwege je nationaliteit, kun je alsnog recht hebben op financiële ondersteuning, zolang je binnen de nominale duur van je eerste bachelor of master studeert. Maak een afspraak met de studentendecaan om je opties te bespreken, voordat je een officiële aanvraag indient. 

Twijfel

Als je twijfelt of je onder de voorwaarden valt, bespreek dit dan met de studentendecaan