Waarom Diversiteit?

Een van de krachten van de Amsterdamse studentenpopulatie is hun diversiteit. Mensen van verschillende afkomsten, genders, huidskleuren, leeftijden, en andere aspecten die hun positie in de maatschappij beïnvloeden, komen op de UvA en HvA samen, wat zorgt voor een omgeving met veel perspectieven en talenten. De onderwijsinstellingen zelf spelen hierin een enorm belangrijke rol om inclusiviteit en diversiteit te waarborgen. Het is belangrijk dat de UvA en HvA een veilige en toegankelijke plek zijn en blijven, waarin verschillen tussen anderen worden gerespecteerd. Ook moeten gelijke kansen voor ieder met een rol in het hoger onderwijs en iedere student worden gecreëerd, en representatie van marginale groepen binnen het hoger onderwijs worden gerealiseerd. Het belang van diversiteit, inclusie, en dekolonisatie op het hoger onderwijs zien wij ook in, en willen wij blijven agenderen. Op deze manier hopen wij dat het bij de UvA en HvA niet alleen maar blijft bij mooie woorden, maar dat het ook op actie aankomt.

Problematiek

Hoewel beide instellingen diversiteit en inclusie als belangrijke doelstellingen zien, kent elke instelling wel zijn eigen gebreken. Om dit concreet te maken zonder veel jargon te gebruiken: veel vakken op de HvA en UvA volgen bijvoorbeeld in hun lesmaterialen nog steeds een verouderde canon, die koloniale machtsverhoudingen als grondslag kent. Stagediscriminatie is een bekend fenomeen: dat bijvoorbeeld een student met een migratieachtergrond te horen krijgt dat er geen plek is bij een stagebedrijf, terwijl een medestudent zonder migratieachtergrond daar wèl wordt aangenomen. Voor studenten met een beperking is het studentenleven moeizamer, aangezien sommige onderwijsgebouwen nog steeds niet makkelijk toegankelijk zijn voor het gebruik van een rolstoel, slechtziende/slechthorende mensen, of andere beperkingen. Zo zijn er nog tal problemen op te noemen die aan het licht zijn gekomen, en zullen er zeker nog meer zijn die ASVA aan kan pakken en studenten in kan ondersteunen. 

Huidig werk van ASVA

Voor de portefeuille diversiteit inclusie en dekolonisatie is het belangrijk dat iedereen een fijne studententijd ervaart. Daar horen ook de praktische zaken bij, zoals inclusieve toiletten. Zo zijn wij bezig geweest met het agenderen van de noodzaak van genderneutrale toiletten binnen de HvA en de UvA: zo zijn er nu in ieder HvA gebouw genderneutrale toiletten. Ook het afstuderen moet op een zo inclusief mogelijke manier verlopen. Zo hebben we met succes campagne gevoerd dat studenten met een ceremoniële diploma kunnen afstuderen. Dit betekent dat hun dode naam niet meer op het diploma staat vermeld, maar de naam bij welke zij zich content en comfortabel voelen. We zijn nu onder andere druk bezig met het verbeteren van de toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking, en de beschikbaarheid van stilteruimtes op de instituten. 

Contact:

Wij zitten niet stil. We staan open voor nieuwe ideeën en ervaringen van studenten en vinden deze extreem waardevol voor ons werk. Laat ons vooral een berichtje achter met jouw input via diversiteit@asva.nl