Hoge (energie)kosten?

Heb jij last van gestegen energiekosten? Het is helaas niet meer mogelijk om energietoeslag aan te vragen. In de procedures die al wel lopen zijn wij nog aan het procederen. In het voorjaar van 2024 hopen wij ook voor de laatste studenten duidelijkheid te hebben.

Op deze pagina hebben wij de andere mogelijkheden voor je uitgezocht. Mocht je hier vragen over hebben neem dan vooral contact op met de studentenbalie van ASVA.

Tijdelijk Noodfonds Energie

De Rijksoverheid en energiemaatschappijen hebben samen het Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE) opgericht. Dat fonds zorgt er voor dat mensen met een laag inkomen in de winter niet meer dan 8-10% van hun inkomen kwijt zijn aan energie. Studenten kunnen hier ook aanspraak op maken. Helaas zijn de voorwaarden zo dat veel studenten alsnog niet in aanmerking komen. Dat heeft ASVA aangekaart bij het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar dat heeft helaas niet tot het aanpassen van de regeling geleid.

Studenten komen in aanmerking als zij een energierekening op eigen naam hebben (dus niet via servicekosten) en het inkomen van alle bewoners op dat adres gezamenlijk onder een inkomensgrens ligt. Het fonds opent in januari 2024 voor aanvragen. Meer informatie is te vinden op de website van TNE: https://www.noodfondsenergie.nl/

Individuele Bijzondere Bijstand

Alle gemeenten in Nederland hebben regelingen voor mensen die in financiële nood terechtkomen. Dit is de individuele bijzondere bijstand (IBB). Deze wordt door gemeenten nu ook gebruikt om te compenseren voor hoge energiekosten. Studenten die in het bijzonder in financiële nood zitten kunnen hun gemeente om bijzondere bijstand vragen. Dat hoeft niet gerelateerd te zijn aan de energiecrisis, maar het mag wel. De IBB kan ook naast de energietoeslag worden uitgekeerd.

De IBB is een vergoeding voor onverwachte kosten en is altijd maatwerk. Dat maatwerk maakt ook dat het lastig is om te voorspellen of je hiervoor in aanmerking komt. Omdat maatwerk tijd kost, hebben enkele gemeenten (voor mensen die niet in aanmerking kwamen voor de energietoeslag) een bijzondere regeling opgezet. Mensen tot 21 zijn in principe op hun ouders aangewezen, maar in bijzondere gevallen kunnen zij ook IBB aanvragen. Hieronder zie je wat jouw gemeente voor je heeft gedaan.

Amsterdam heeft voor studenten die geen energietoeslag hebben gekregen geen bijzondere regeling opgezet, maar heeft de bestaande regeling voor iedereen versoepelt en verduidelijkt. Kort gezegd gaat de gemeente ervan uit dat je de eerste 100 euro per maand aan energiekosten zelf kan dragen. Als je energierekening hoger is moet je een deel van je inkomen boven de bijstandsgrens zelf aan de energierekening uitgeven. Studenten die meer dan 100 euro per maand aan energiekosten uitgeven komen mogelijk in aanmerking voor IBB.

Er geldt in principe geen aanvraagtermijn, maar doe dat zo snel mogelijk. Je vindt je buurtteam hier.

De gemeente Diemen heeft voor mensen die niet in aanmerking kwamen voor de energietoeslag de regeling ‘energietoeslag naar draagkracht’ opgezet. Voorwaarde hiervoor is dat de eindafrekening (of jaarnota) van dit jaar hoger is dan de eindafrekening van het jaar daarvoor. 

Daarnaast moet de student natuurlijk een laag inkomen hebben.

Aanvragen kan tot 31 december 2023.

Zie: https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Rondkomen_schulden_werk_en_bijstand/Extra_s_bij_laag_inkomen/Energietoeslag_naar_draagkracht

Amstelveen heeft de voorwaarden van de individuele bijzondere bijstand aangepast voor studenten. Studenten die gestegen energiekosten hebben en onder de inkomensgrens zitten krijgen in principe de volledige stijging van hun energierekening vergoed. 

Meer informatie zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-210332.pdf

Aanvragen kan tot 31 oktober 2023.

Aanvragen kan via: https://www.amstelveen.nl/amstelveenloket/product/werk-en-inkomensondersteuning_voorzieningen-minima_bijzondere-bijstand-aanvragen

Studenten die van DUWO huren en op Uilenstede wonen zijn van deze regeling uitgezonderd omdat hun kosten aantoonbaar niet of nauwelijks zijn gestegen. 

Woon je in een andere gemeente dan Amsterdam, Diemen of Amstelveen, en heb je vragen over het beleid daar? Stuur een mailtje naar energietoeslag@asva.nl, dan kijken wij of we je verder kunnen helpen.

Andere maatregelen

Landelijk dringen alle studentensteden aan op een Rijksbrede regeling, bijvoorbeeld via DUO. Voor studenten die een aanvullende beurs kregen en uitwonend waren komt een eenmalige toeslag. Daarnaast is de basisbeurs voor uitwonende studenten een jaar lang verhoogd om de hogere kosten op te vangen. Studenten komen weer niet in aanmerking voor de energietoeslag 2023.

De basisbeurs geldt onder voorwaarde ook voor EU/EEA-studenten. Zij moeten dan wel een minimum hoeveelheid werken naast hun studie. Meer informatie hierover is te vinden deze website

Energietoeslag aangevraagd?

Heb je eerder dit jaar of in 2022 energietoeslag aangevraagd? Zorg er dan voor dat je je bezwaar of beroep termijnen niet laat verlopen. Heb je hier hulp mee nodig? Stuur ons dan een mailtje naar energietoeslag@asva.nl.

Wil je de oude informatie over de energietoeslag nog even teruglezen? Kijk dan op deze webpagina. Let op: de informatie op deze website wordt niet meer geüpdatet, omdat het niet meer mogelijk is om energietoeslag over 2022 aan te vragen.