Geld aanvragen

Aanvraag gezamenlijke evenementen studieverenigingen

ASVA reserveert elk jaar geld waar studieverenigingen aanspraak op kunnen maken als ze gezamenlijk evenementen organiseren. Verenigingen kunnen hier aanspraak op maken onder een aantal voorwaarden:

 1. Twee of meer studieverenigingen organiseren samen een evenement;
 2. Het evenement draagt bij aan het studentenleven in Amsterdam;
 3. Een studievereniging mag maximaal twee keer per jaar onderdeel zijn van een aanvraag;
 4. Studieverenigingen kunnen tot maximaal €300 in één keer aanvragen.

Het toekennen van subsidie wordt gedaan door het bestuur van ASVA, met inachtneming van een goede balans van HvA- en UvA-verenigingen en inhoudelijke en sociale evenementen. In ruil voor het toekennen van subsidie kan in overleg een tegenprestatie worden gevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van promotie voor ASVA. Kijk voor al onze voorwaarden in ons subsidiereglement.

Een aanvraag moet bestaan uit:

 1. Een plan van aanpak (+/- 1 A4) met daarin:
  • Een samenvatting van het evenement;
  • Een planning voor (de organisatie van) het evenement;
  • Een motivatie waarom ASVA aan dit evenement zou bijdragen.
 2. Een begroting waaruit blijkt hoeveel geld er aangevraagd wordt.

Je kan deze documenten mailen naar penningmeester@asva.nl, dan krijg je binnen twee werkweken antwoord op je aanvraag.