Geld aanvragen

Aanvraag gezamenlijke evenementen lidverenigingen

ASVA reserveert elk jaar geld waar lidverenigingen van ASVA aanspraak op kunnen maken als ze gezamenlijk evenementen organiseren. Verenigingen kunnen hier aanspraak op maken onder een aantal voorwaarden:

 1. Twee of meer lidverenigingen organiseren samen een evenement;
 2. Het evenement draagt bij aan het studentenleven in Amsterdam;
 3. Een lidvereniging mag maximaal twee keer per jaar onderdeel zijn van een aanvraag;
 4. Lidverenigingen kunnen tot maximaal €300,- in één keer aanvragen.
 5. Tenminste 60% van de begroting moet uit eigen budget/ticketverkoop/overig komen. Dus 40% van de inkomsten op de begroting mag vanuit ASVA komen. 

Ter compensatie moet actief duidelijk zijn dat ASVA heeft bijgedragen aan de activiteit. 

 • Het logo van ASVA moet getoond worden op de promotie. 
 • ASVA wordt per evenement tenminste één keer getagd in een story over het evenement. 

Aanvraag duurzame initiatieven

ASVA reserveert ook geld voor duurzame initiatieven. Als je lid(vereniging) bent van ASVA, kun je hier aanspraak op maken onder een aantal voorwaarden:

 1. Het betreft een duurzaam initiatief wat door een (of meerdere) lid of lidvereniging van ASVA wordt gedaan.
 2. Een lid(vereniging) mag maximaal twee keer per jaar onderdeel zijn van een aanvraag.
 3. Voor duurzame initiatieven kan maximaal €100,- per keer worden aangevraagd.
 4. Gebruikmakers van de subsidie delen één keer op hun social media een foto/video van het duurzame initiatief, en taggen ASVA daarin.

Het toekennen van subsidie wordt gedaan door het bestuur van ASVA, met inachtneming van een goede balans van HvA- en UvA-verenigingen en inhoudelijke en sociale evenementen en initiatieven. In ruil voor het toekennen van subsidie kan in overleg een tegenprestatie worden gevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van promotie voor ASVA.

Een aanvraag moet bestaan uit:

 1. Een plan van aanpak (+/- 1 A4) met daarin:
  • Een samenvatting van het evenement;
  • Een planning voor (de organisatie van) het evenement of initiatief;
  • Een motivatie waarom ASVA aan dit evenement zou bijdragen.
 2. Een begroting waaruit blijkt hoeveel geld er aangevraagd wordt.

Je kan deze documenten mailen naar penningmeester@asva.nl, dan krijg je binnen twee werkweken antwoord op je aanvraag.