Onderwijs: Acties

We voeren actie als de stem van studenten niet meegenomen wordt in landelijk of lokaal beleid, waarbij het belang en de toekomst van de Amsterdamse student centraal staat. Ook gebruiken we de pers en media om op te komen voor Amsterdamse studenten. Zo schrijven we regelmatig nieuwsartikelen in onder andere Hvana, Folia en Het Parool. Ook sturen we elke maand een nieuwsbrief rond naar onze leden en houden we studenten op de hoogte via Instagram. De afgelopen twee jaar hebben zijn wij onder meer in actie gekomen tegen verregaande bezuinigingen, de langdurige sluiting van het hoger onderwijs tijdens de corona pandemie en de ontoegankelijkheid van UvA masters voor studenten met een hbo-diploma. Momenteel zijn wij bezig met een campagne tegen het Bindend Studie Advies. 

Protesterende student tijdens een actie van #IkWilNaarSchool

#IkWilNaarSchool

Tijdens de coronapandemie werden onderwijsinstellingen gedwongen gesloten. ASVA heeft een aantal acties gevoerd tijdens de pandemie om aandacht te vragen voor de situatie van studenten. Zo organiseerden we drie #ikwilnaarschool-protesten, waar onder andere studenten met mondkapjes op namens hun werkgroep protesteerden en er openluchtcolleges werden gegeven. Naast aandacht voor online lessen was er ook aandacht voor tentaminering. ASVA spreekt zich al jaren uit tegen proctoring, omdat de technologie discrimineert en het niet duidelijk is waar de data die gegenereerd wordt opgeslagen wordt.

Ten slotte klaagden veel studenten met een beperking of chronische ziekte over het online onderwijs. Nadat hen jarenlang was verteld dat er geen uitzonderingen gemaakt konden worden om lessen online te volgen, bleek dat ineens tijdens de pandemie gewoon te kunnen. ASVA blijft om deze reden pleiten dat het volgen van afstandsonderwijs mogelijk moet zijn voor groepen studenten die extra moeite hebben om naar de campus te komen. Maar ook voor studenten die juist graag naar de campus wilden komen, vanwege bijvoorbeeld concentratieproblemen of een moeilijke thuissituatie, was aandacht.

Krap Bij Kas

In 2021 heeft ASVA actie gevoerd tegen de onderfinanciering van het hoger onderwijs. De twee dozen op de foto symboliseerden de mate waarin het budget per student gekrompen is in tien jaar tijd. De rode doos, die associaties oproept met het rode vierkantje van WO in actie, stond voor het budget in 2020 en was duidelijk te krap. De dozen zijn daarna doorgegeven aan de SRVU, zodat ook aan de VU actie kon worden gevoerd. Onderfinanciering ligt ten grondslag aan allerlei andere problematiek binnen het hoger onderwijs, zoals de afname van onderwijskwaliteit, het gebrek aan persoonlijke begeleiding en de slechte behandeling van docenten. Wij blijven ons daarom uitspreken voor structurele verhogingen van de financiering voor onderwijsinstellingen.

BSAbolish

Het Bindend Studieadvies (BSA) is ooit ingevoerd om studenten te helpen bij het vinden van de juiste studie, maar heeft momenteel het tegenovergestelde effect. Daarom hebben wij afgelopen zomer samen met de SRVU (de vakbond van de Vrije Universiteit) een oproep gedaan aan de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit om af te zien van het Bindend Studieadvies. Dit waren zij niet van plan en als reactie daarop zijn wij een campagne en een petitie gestart. De komende maanden houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!