#BSAfschaffen / #BSAbolish

Het Bindend Studieadvies (BSA) is ooit ingevoerd om studenten te helpen bij het vinden van de juiste studie. Helaas heeft het BSA het tegenovergestelde effect. Het BSA geeft onnodige stress en daardoor kampten studenten de afgelopen jaren met allerlei problemen. Sommigen moesten door het BSA bijvoorbeeld stoppen met de studie van hun dromen, hadden geen tijd om zich te mengen in het studentenleven of raakten overspannen. ASVA en de SRVU geloven dat studenten de verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun eigen opleiding. Daarom willen wij het BSA niet-bindend meer maken. Doe mee en help het BSA af te schaffen!

The Binding Study Advice (BSA) was once introduced to help students make the right choice for their studies. Unfortunately, the BSA seems to have the opposite effect. The BSA gives a lot of unwanted stress, which caused students to deal with various problems over the past years. For example, some students were forced to quit the studies of their dreams, did not have time to engage in student life or ended up with a burn-out. ASVA & the SRVU believe students have the autonomy to make choices about their own education. We want to make the BSA non-binding. Help us, because we want the BSA abolished!

Deze petitie is ondertekend door:

This petition is signed by:

A.S.R Nereus, FinTax, ACE, Activisten partij UvA, Centrale Studentenraad, NoNoMes en de Communistische Jongerenbeweging