Onderwijs: Samenwerking met andere studentenorganisaties

Naast ASVA zijn er allerlei andere instanties die zich bekommeren om de belangen van (Amsterdamse) studenten. Wij werken daarom veelvuldig samen met andere vakbonden, medezeggenschapsraden, actiegroepen en overige organisaties. Hieronder vind je een overzicht van onze belangrijkste bondgenoten en hun relatie met ASVA.

Landelijke Studentenvakbond (LSVb)

De LSVb en ASVA hebben veel overeenkomstige standpunten en werken daarom op veel vlakken samen. Omdat ASVA een onderdeel is van de federatie van de LSVb, hebben wij veel invloed op hun standpunten. Zo werken we samen aan het versterken van de medezeggenschap, het tegengaan van instellingsaccreditatie en de verregaande internationalisering. Hoewel we regelmatig samenwerken, zijn er ook verschillen. Zo zet ASVA zich specifiek in voor Amsterdamse studenten, terwijl de LSVb landelijk georiënteerd is. Daarom hebben wij nauwer contact met Amsterdamse onderwijsinstellingen, Amsterdamse studenten en de lokale politiek. 

Interstedelijk StudentenOverleg (ISO)

Het Interstedelijk StudentenOverleg is een landelijke koepel van de medezeggenschap. De lidorganisaties van het ISO zijn of studentenfracties (in de vorm van partijen) of medezeggenschapsraden. Als een van de oprichters van het ISO is ASVA ook bij het ISO betrokken. Het ISO houdt zich met name bezig met onderwijszaken. Dat doen zij met name door te lobbyen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Net als de LSVB heeft het ISO een landelijke focus waar ASVA een lokaal Amsterdamse focus heeft.  Anders dan de LSVb heeft het ISO een minder activistische grondslag. Zij richten zich vooral op de lobby.

Medezeggenschapsraden en onderwijscommissies

ASVA vindt dat beslissingen over onderwijskwaliteit op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie gemaakt moeten worden, namelijk bij studenten en docenten. Zij zijn en maken het onderwijs immers. Dit betekent dat zij, en specifiek de opleidingscommissies, de ruimte en faciliteiten hiervoor moeten krijgen. ASVA draagt daarom bij aan de promotie van de medezeggenschapsverkiezingen en onderhoudt nauwe banden met de centrale studentenraden. Ook hebben wij regelmatig contact met facultaire studentenraden en opleidingscommissies wanneer er bij specifieke opleidingen problemen optreden. 

Actiegroepen

De afgelopen jaren heeft ASVA actief samengewerkt met verschillende actiegroepen, bijvoorbeeld Casual UvA en #IkWilNaarSchool. Zo hielpen wij bij protesten en brachten hun acties onder de aandacht bij onze achterban. Deze samenwerkingen met actiegroepen zijn erg waardevol, want actievoerders zijn vaak erg gedreven en kunnen goed gebruiken maken van onze kennis en connecties.