Veiligheid van studentencomplexen

ASVA vraagt sinds 2016 aandacht voor de veiligheidssituatie op studentencomplexen. In dat jaar kwam dit onderwerp in de publiciteit vanwege een aantal incidenten bij de Wenckebachweg. Sindsdien is gebleken dat er in de hele stad complexen zijn waar studenten zich niet veilig voelen en ’s avonds niet alleen over straat durven.

In 2019 heeft ASVA opnieuw aandacht voor dit onderwerp gevraagd, ditmaal naar aanleiding van een aantal serieuze incidenten bij de Spinozacampus en de NDSM-werf. Gemeente en woningcorporaties zijn zich er nu van bewust dat dit een serieus probleem is. ASVA zet zich er nu voor in om dit onderwerp op de agenda te houden en naar duurzame oplossingen toe te werken.

Een manier waarop we dat doen is via het Meldpunt Onveilig Wonen. Hier kan je anoniem meldingen maken van onveilige situaties of incidenten op en rond jouw studentenwoning. Wij bespreken de melding dan met de verhuurder en/of onderwijsinstellingen om te kijken hoe we de situatie kunnen verbeteren en betrokkenen kunnen ondersteunen.

Vanwaar dit probleem?

De laatste jaren zijn er in Amsterdam veel nieuwe studentencomplexen gebouwd. Omdat het centrum al erg volgebouwd is en grondprijzen duur zijn, wordt er voor studenten vaak aan de randen van de stad gebouwd, bijvoorbeeld in Noord, Zuidoost of Nieuw-West. Dit zorgt ervoor dat we studentenhuisvesting betaalbaar kunnen houden.

Studenten worden ook vaak gezien als ‘pioniers’: een groep die relatief weinig eisen stelt aan hun woning en veel levendigheid met zich meebrengt. Daarom verschijnen vaak studentencomplexen in gebieden die nog in ontwikkeling zijn. De studenten nemen er genoegen mee dat zij hier moeten wonen, en in het beste geval brengen ze de bedrijvigheid en gezelligheid die de ontwikkeling van het gebied kan stimuleren.

Het probleem is echter dat als die ontwikkeling uitblijft, er veel studenten wonen in een gebied waar ’s avonds vaak weinig mensen op straat zijn omdat men er niet veel meer doet dan alleen wonen. Zeker als dit gebied ook nog eens aan de rand van de stad ligt, slecht verlicht is, of slecht bereikbaar is met het Openbaar Vervoer kan dat voor onveilige situaties zorgen.

Wat wil ASVA hieraan doen?

Er zijn een aantal dingen die we kunnen doen om dit probleem te verminderen. Bij bestaande complexen willen we ervoor zorgen dat er aanpassingen worden gemaakt aan de omgeving die de veiligheid vergroten, zoals het verbeteren van de verlichting en deuren, en mogelijk het toevoegen van camerabewaking.

Daarnaast is het belangrijk dat er een sterker community-gevoel ontstaat op het complex, bijvoorbeeld door het toevoegen van sport- of studiefaciliteiten op of rond de campus. Dit zorgt voor meer bedrijvigheid in het gebied en faciliteert ontmoetingen tussen de bewoners, waardoor meer sociale controle ontstaat.

Bij nieuwe complexen wordt er nu in de ontwerpfase al beter nagedacht over hoe we de veiligheid van de bewoners kunnen waarborgen. Het belangrijkste aandachtspunt daarin is dat we ervoor zorgen dat de ontwikkeling van het gebied rondom de campus niet achterblijft, zodat de campus niet geïsoleerd raakt. Daarnaast willen we ook bij nieuwe campussen inzetten op het stimuleren van communityvorming en toevoegen van faciliteiten.

Aangifte doen?

Ben je slachtoffer van een strafbaar feit? Het is belangrijk om in dat geval aangifte te doen. Maar we begrijpen dat de drempel om dit te doen hoog is als je niet weet hoe aangifte doen precies in zijn werk gaat. Om hierbij te helpen heeft ASVA hiervoor een handleiding opgesteld. Hierin vind je een stappenplan die het aangifte doen gemakkelijker maakt.