Wat kost een tweede studie?

Een belangrijk onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen van dit kabinet is het invoeren van instellingscollegegeld voor tweede studies. Het is geen eenduidige regeling: er is een aantal overgangsregelingen en uitzonderingen. De ASVA studentenvakbond informeert je daarom over de kosten die een tweede studie met zich meebrengt. Daarnaast onderzoekt ASVA wat de gevolgen zijn van deze maatregelen voor de keuzes die studenten maken.


InstellingscollegegeldBen je in september 2011 begonnen met een tweede bachelor- of masteropleiding na reeds een bachelor- of mastergraad aan een universiteit of hogeschool te hebben behaald, dan betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte van dit bedrag verschilt aanzienlijk van het wettelijk collegegeld van 1.713 euro en wordt door universiteit of hogeschool zelf bepaald.Een uitzondering geldt voor tweede bachelor- of masteropleiding binnen het domein Onderwijs en Opvoeding. Dan geldt het wettelijk collegegeld à 1.713 euro nog voor de gehele duur van deze tweede studie. Voorwaarde is wel dat dit de eerste keer is dat je je inschrijft voor een opleiding binnen dat domein.Studenten die tijdens hun eerste bachelor- of masteropleiding zijn begonnen met een tweede bachelor- of masteropleiding aan de UvA en daarvoor onafgebroken stonden ingeschreven zijn tot september 2013 het wettelijk collegegeld verschuldigd. Voorbeeld: als je in februari 2011 bent begonnen met een tweede bacheloropleiding van 180 ECTS (terwijl je nog bezig bent met je eerste bacheloropleiding), dan heb je tot september 2013 de tijd om deze studie af te ronden zonder het betalen van instellingscollegegeld.


OvergangsregelingEr is een overgangsregeling voor studenten die begonnen zijn met een tweede masteropleiding in de vorm van een duale opleiding of een researchmaster. Hierbij geldt dat studenten de tijd krijgen deze tweede master af te maken in de tijd die staat voor de opleiding, gerekend vanaf september 2010. Voorbeeld: als je in de periode september 2010-september 2011 bent begonnen met een tweede duale master van 90 ECTS, dan ben je tot februari 2012 geen instellingscollegegeld verschuldigd.Schakeltrajecten worden ook gerekend als tweede studie. Echter, voor veel schakeltrajecten bestaat de mogelijkheid om alle vakken binnen de bachelor onder te brengen, waardoor je het schakeltraject kunt volgen tijdens je ‘extra’ vierde jaar van je bacheloropleiding. Je volgt dan de vakken als keuzevakken binnen je eigen bacheloropleiding en kunt dan alsnog toegelaten worden tot een master van een andere discipline/faculteit. Dit verschilt wel per master en is ook niet in alle gevallen mogelijk: informeer hiernaar bij de desbetreffende studieadviseur(s). N.B.: als je schakelprogramma uit slechts 30 ECTS bestaat, betaal je het normale collegegeld.Weet je nog steeds niet of je het instellingscollegegeld moet betalen? Aan de hand van dit factsheet van het Interstedelijk Studenten Overleg kun je dit eenvoudig afleiden.


OnderzoekWelk effect heeft de invoering van het instellingscollegegeld op studiekeuzes? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat ASVA op dit moment uitvoert. Heb je besloten om een tweede bachelor of master te gaan doen, ondanks de verhoogde tarieven? Of heb je hier juist van afgezien? We zijn zeer benieuwd naar jouw situatie. Vul hier de enquête in en maak kans op een boekenbon ter waarde van €25,-.


TarievenDe hoogte van het instellingscollegegeld is voor de HvA 7.200 euro. Voor de UvA geldt een ander tarief per faculteit en per bachelor- of masteropleiding:Bacheloropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen: 9.000 euro

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, daarnaast ook Medische informatiekunde bij de Faculteit der Geneeskunde: 11.000 euro

Tandheelkunde: 25.000 euro

Bacheloropleiding en de ongedeelde opleiding Geneeskunde: 20.000 euro

Liberal Art and Sciences (AUC): 11.358 euroMasteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen: 10.500 euro

Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, daarnaast Medical Informatics aan de Faculteit der Geneeskunde: 12.000 euro

Tandheelkunde: 25.000 euro

Geneeskunde: 20.000 euro

MPhil in Economics aan de Tinbergen Graduate School: 9.200 euroVragen? Mail naar kennis@asva.nl.