Zoveelste ronde bezuinigingen op het hoger onderwijs

Afschaffing van de studiefinanciering tijdens de masterfase…
…en nog meer maatregelen

 
Wie dacht dat de langstudeerboete en het verhogen van het collegegeld voor een tweede studie wel genoeg was, heeft het mis. De overheid wil nog meer maatregelen doorvoeren. Dit keer staat de studiefinanciering op de tocht. Wat zijn de nieuwe plannen?

  1. Afschaffing van de basisbeurs in de masterfase.

In plaats daarvan komt er een sociaal leenstelsel. Je basisbeurs wordt automatisch omgezet in een lening. Indien je niet wilt lenen, moet je dit duidelijk aangeven bij DUO. Je krijgt alleen nog studiefinanciering voor de nominale duur van je bachelor. In de meeste gevallen is dit als WO student nog maar 3 jaar en als HBO student 4 jaar.

  1. Twee jaar minder recht op de OV-kaart

Op dit moment hebben studenten 7 jaar recht op een OV-kaart: vier jaar (bachelor + master) en daar bovenop nog drie jaar. Dit wordt ingekort tot 5 jaar: vier jaar (bachelor + master) met slechts één extra jaar.

  1. Regels omtrent de aanvullende beurs worden aangescherpt

Zo zullen studenten met weigerachtige of onvindbare ouders geen recht meer hebben op een aanvullende beurs. Studenten met kinderen en een financieel afhankelijke partner krijgen geen partnertoeslag meer. Daar tegenover staat dat het makkelijker wordt om een aanvullende beurs aan te vragen bij een inkomensdaling van je ouders.

  1. De terugbetalingsperiode van leningen bij DUO wordt met vijf jaar verlengd.

De terugbetalingsperiode voor je studieschuld wordt verlengd van 15 jaar naar 20 jaar. Alleen studenten die al langer lenen en na 1 september 2012 stoppen met lenen, mogen kiezen tussen 15 jaar of 20 jaar als terugbetaaltermijn. Let op: bij 20 jaar is het terugbetaalbedrag per maand lager, maar de rente en de restschuld zullen uiteindelijk hoger uitvallen.
Bovenstaande maatregelen zijn nog niet doorgevoerd, maar de plannen worden op dit moment besproken. Het lijkt erop dat er een meerderheid in de Tweede Kamer zal komen voor deze plannen. Dit zou betekenen dat er nog meer kosten voor de student bijkomen. Want welke maatregelen zijn er al doorgevoerd?

  1. Langstudeerboete van 3000 euro per jaar
  2. Tweede studie tegen instellingscollegegeld
  3. Harde knip

ASVA organiseert van 14 t/m 18 november een informatieweek om je te informeren over de bezuinigingen en je vragen te beantwoorden. Vragen kan je ook altijd mailen naar kennis@asva.nl