Vrijheidsmaaltijd van de ASVA studentenvakbond

Bevrijdingsdag wordt in de hele stad gevierd met de Vrijheidsmaaltijd. De ASVA studentenvakbond organiseert een Vrijheidsmaaltijd die in het teken staat van studentenprotesten, toen en nu. Wat hebben studenten bereikt? Hoe staat het nu met vrijheid en toegankelijkheid van het onderwijs? Op 5 mei van 11:30 tot 14:00 is iedereen welkom om met ons te komen lunchen.

Vorig jaar werden het Bungehuis en later het Maagdenhuis bezet door studenten en docenten om te strijden voor meer inspraak en vrijheid in het onderwijs. Wekenlang gingen studenten en docenten met elkaar in debat, werden er workshops en lezingen gegeven en was het Maagdenhuis een broedplaats voor vernieuwende ideeën over de universiteit. De roep om meer democratie en decentralisering was groot, maar ook over thema’s als diversiteit is veel gediscussieerd.

Tijdens deze Vrijheidsmaaltijd blikt ASVA terug op de studentenprotesten door de jaren heen. Wat hebben studenten bereikt? Hoe hebben zij gestreden voor meer vrijheid? En wat heeft de Maagdenhuisbezetting teweeggebracht? Hoe staat het nu met vrijheid en toegankelijkheid van het onderwijs?

Datum: 5 mei tussen 11:30 en 14:00

Locatie: CREA, Nieuwe Achtergracht 170 te Amsterdam

Deelname is gratis, aanmelden kan via dit formulier.