Persbericht: grote zorgen om betaalbaarheid studentenwoningen Amsterdam

De ASVA studentenvakbond maakt zich grote zorgen om de betaalbaarheid van studentenwoningen in Amsterdam. Slechts 24 procent van de gebouwde woningen in de afgelopen twee jaar is betaalbaar. Xandra Hoek, voorzitter van de ASVA studentenvakbond: ‘Dit is ontzettend zorgelijk. Zeker met de invoering van het leenstelsel is het belangrijk dat studenten betaalbaar kunnen wonen.’ ASVA roept de gemeente op haar verantwoordelijkheid te nemen en de bouw van betaalbare studentenwoningen te stimuleren.

De gemeente Amsterdam heeft in het Actieplan Woningbouw de ambitie uitgesproken om in de periode van 2014 tot 2018 het tekort van 8.000 studentenwoningen op te lossen. 60 Procent van deze nieuw gerealiseerde woningen moest betaalbaar zijn: studentenwoningen met een huur van 403 euro of lager. Uit de tussentijdse voortgangsrapportage over 2015 blijkt nu dat de betaalbaarheid zwaar achterblijft: slechts 24 procent van de studentenwoningen heeft een huur van onder de 403 euro. Xandra Hoek: ‘Er moet een enorme inhaalslag worden gemaakt.’ De ASVA studentenvakbond ziet mogelijkheden in de Samenwerkingsafspraken. Woningcorporaties, de gemeente en huurders kunnen zich in deze afspraken uitspreken voor de bouw van meer betaalbare studentenwoningen. 

De gemeente Amsterdam leunt in de realisatie van studentenwoningen volgens ASVA te veel op de particuliere markt. Dat is terug te zien in de betaalbaarheidcijfers. Xandra Hoek: ‘In de afgelopen jaren hebben particuliere marktpartijen laten zien vooral dure woningen voor studenten te bouwen en verhuren. Door het tekort aan studentenwoningen in Amsterdam worden studenten gedwongen deze hoge prijzen te accepteren en worden zij zo op kosten gejaagd. Om de prijzen niet verder op te laten lopen is de bouw van betaalbare woningen van cruciaal belang.’ 

Halverwege mei worden de Samenwerkingsafspraken tussen woningcorporaties, de gemeente en huurders beklonken. Xandra Hoek: ‘Het is van belang dat de gemeente Amsterdam een veel meer proactieve houding aanneemt in het stimuleren van betaalbare studentenwoningen. Wachten tot particuliere partijen betaalbare woningen gaan verhuren werkt niet. Woningbouwcorporaties hebben al eerder aangetoond betaalbaar te willen bouwen. De bal ligt nu dus bij de gemeente.’