Persbericht: Studenten in heel Amsterdam mikpunt van geweld en inbraak

In maar liefst veertien studentencomplexen verspreid over heel Amsterdam voelen studenten zich onveilig. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het Studentenmeldpunt Onveilig Wonen dat de ASVA studentenvakbond twee maanden geleden opende naar aanleiding van de aanhoudende geluiden van onveilige situaties in en rondom studentenwoningen. Xandra Hoek, voorzitter van de ASVA studentenvakbond: ‘De resultaten van ons meldpunt tonen aan dat studenten over de hele stad een mikpunt zijn voor inbrekers en onzuivere figuren. Het is nu van belang dat de gemeente, de politie, woningcorporaties en studenten samen tot structurele oplossingen komen voor dit probleem.’

Verreweg de meeste meldingen waren gevallen van inbraak. In totaal zijn er 52 incidenten gemeld, waarvan er twintig inbraak betroffen. In acht gevallen was er sprake van een beroving op straat en in vijf gevallen ging het om een ander geweldsdelict. Ook zijn er vier meldingen gemaakt van seksuele intimidatie of aanranding. Opvallend is dat de meldingen veertien verschillende studentencomplexen door heel Amsterdam betreffen. Met name over de Spinozacampus en de Bergwijkdreef zijn veel meldingen binnengekomen: beide locaties kwamen zes keer voor.

Sinds januari zijn er vijf verkrachtingszaken in Amsterdam bekend. Het ernstige zedendelict aan de Wenckebachweg kreeg veel aandacht. Afgelopen weekend werd in Amsterdam Noord een jonge vrouw verkracht en halverwege maart vond er een zeer gewelddadige verkrachtingszaak plaats in het Amstelpark in Amsterdam Zuid. Xandra Hoek: ‘Dit zet het gevoel van veiligheid onder studenten enorm onder druk. Elke verkrachting, inbraak of geweldsdelict is er een te veel. Iedere student verdient het om op een veilige en prettige plek te wonen.’ 

De gemeente, woningcorporaties en politie hebben aangegeven een gezamenlijke oplossing voor het veiligheidsprobleem te willen vinden. Hoek: ‘Wij zijn blij dat dit probleem serieus wordt genomen. Een structurele oplossing kan alleen gevonden worden als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. We zullen er de komende tijd op toezien dat deze situatie ook echt verbetert.’