Visie op verbetering HvA

De Hogeschool van Amsterdam is met bijna 50.000 studenten de grootste hogeschool van Nederland. Al deze studenten moeten over hun roosters, cijfers, vakinformatie en andere instructies beschikken om optimaal te kunnen studeren. Daarnaast willen zich graag thuis voelen op de HvA. Een gemeenschapsgevoel helpt daarbij. Studenten lopen echter ook tegen veel problemen aan. ASVA organiseert daarom periodieke denktanks met studenten om te horen waar de studenten problemen ervaren.

Geen enkele stad in Nederland heeft zo veel studenten als Amsterdam. In absolute aantallen studeren er ongeveer 100.000 studenten in Amsterdam. Daarvan studeert bijna de helft aan de Hogeschool van Amsterdam. Het maakt de HvA tot een enorme instelling en een complexe bureaucratische organisatie. Studenten ervaren geregeld last van deze enorme organisatie. Roosters verschijnen niet op tijd of DLWO pagina’s laden niet. Voor antwoorden op vragen worden ze soms van het kastje naar de muur gestuurd. Het ontmoedigd studenten in hun studententijd.

ASVA heeft daarom besloten de problemen van studenten te inventariseren en op te schrijven. Eerder werden al ergenissen debatten georganiseerd, maar dit jaar zijn we verder gegaan. Studenten en mederwerkers van de HvA zijn uitgenodigd om samen met elkaar in kleine groepen te inventariseren waar ze tegenaan lopen en na te denken over oplossingen.

Tijdens deze denktanks worden ook experts op het betreffende thema uitgenodigd om zo snel tot haalbare oplossingen te komen. Deze problemen en oplossingen worden voegt ASVA samen tot visiedocumenten met daarin concrete, haalbare oplossingen voor de problemen waar studenten tegenaan lopen. Deze worden vervolgens besproken met rector Huib de Jong en de Centrale Medezeggenschapsraad met als doel het op te nemen in het beleid van de HvA.Deze visiedocumenten vind je hier