Studieverenigingenoverleg HvA #6

Onlangs vond het zesde en laatste studieverenigingenoverleg (SVO) van dit collegejaar plaats. De bestuursleden van studieverenigingen aan de Hogeschool van Amsterdam komen eens per 6 weken bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken, informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. Deze keer werd er onder andere gesproken over de erkenning van een studievereniging en de aanvraag van een bestuursbeurs. Onderwerpen waar veel verenigingen nog steeds mee worstelen.

De erkenningscommissie

Als je op de HvA een studievereniging opricht moet deze erkend worden door de erkenningscommissie. Deze commissie bestaat uit verschillende studentendecanen en beoordeeld of een vereniging levensvatbaar is met een goed doordacht plan. De erkenning is nodig om een bestuursbeurs en een rechtspositie te krijgen. Iedere twee jaar moeten de studieverenigingen hererkend worden. Er wordt dan gekeken of de studievereniging nog voldoende actief is. Het lijkt een gemakkelijk proces maar veel studievereniging lukken het niet de erkenning rond te krijgen. De erkenningscommissie kwam daarom op het SVO meer uitleg en tips geven over het proces. Op dit moment is ASVA met de woordvoerder van het College van Bestuur en de erkenningscommissie in gesprek op die proces van (her)erkenning te verbeteren.

Alumni

De HvA is hard bezig een algemeen alumninetwerk op te zetten. Op dit moment hebben veel opleidingen geen of slecht contact met hun alumni. Masja van Santen, de alumnicoördinator van de HvA, is nu een jaar bezig met het netwerk van alumni op de HvA te verbeteren. Hiervoor vroeg zij op het SVO de studieverenigingen om hulp en input. Ze wil ze betrekken bij het opzetten en onderhouden van een alumninetwerk.

KersVers

Eind augustus is het alweer zover! KersVers, het introductiefeest en festival voor alle beginnende studenten aan de Hogeschool van Amsterdam, vindt dan plaats. Op het SVO werd alvast reclame gemaakt voor dit evenement. Studenten-, studie- en sportverenigingen op de HvA kunnen ook dit jaar weer een plekje krijgen tijdens het festival. Dit is de ultieme manier om je vereniging te laten zien aan de eerstejaars. Veel studieverenigingen was dit goed bevallen als promotie voor hun vorig jaar.

Komt jouw studievereniging nog niet naar het SVO? Of kon je niet bij het SVO zijn, maar wil je wel graag de notulen? Stuur een mailtje naar Freija, coördinator studieverenigingen HvA.