ASVA luidt noodklok over Profileringsfonds

ASVA maakt zich al enige tijd zorgen over de ontwikkelingen rondom het profileringsfonds, het fonds waaruit ondere andere studenten die studievertraging oplopen door bijzondere omstandigheden of doordat ze een bestuursjaar of medezeggenschapsjaar doen financiële compensatie krijgen. 

Wat is het probleem?

Met ingang van volgend jaar vervalt de basisbeurs. Dit betekent dat niet iedereen die in september 2015 begint met studeren niet langer recht heeft op een tegemoetkoming van DUO. Je kunt het natuurlijk wel lenen, maar het is niet langer een gift. Nu was de hoogte voor de basisbeurs ook de hoogte van een beurs uit het profileringsfonds.

Studenten kunnen zich op het profileringsfonds beroepen als ze een onstudeerbaar traject doorlopen. Bijvoorbeeld doordat ze topsport beoefenen, een bestuursjaar doen, langdurig ziek zijn of zwanger zijn. Het verdwijnen van de basisbeurs zorgt er echter voor dat er een nieuw getal gevonden moet worden om de hoogte van een beurs vast te stellen.

ASVA maakt zich zorgen over de totstandkoming van de nieuwe regeling. Op 10 maart hebben we samen met de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (voor alle studentenverenigingen) en Studenten Sport Amsterdam (voor alle sportverenigingen) deze zorg middels een brief naar het College van Bestuur geuit. Hierop kregen wij te horen dat we contact op moesten nemen met de CSR. Gezamenlijk proberen we al geruime tijd een mooie regeling te krijgen voor studenten, echter loopt het vast bij Juridische Zaken. Het College van Bestuur heeft hun de opdracht gegeven een regeling te maken, maar heeft daarbij de harde eis gegeven dat er niet meer geld beschikbaar komt. Het totale bedrag is volgens het College van Bestuur 1 miljoen en daar moeten we het maar mee doen. Wij kunnen nergens terugvinden hoe veel er jaarlijks uitgegeven wordt aan het beurzen uit het profileringsfonds, maar uit de meest recente gegevens die wij hebben blijkt wel dat de UvA een zeer sobere regeling heeft in vergelijking met andere universiteiten. Het totale potje is relatief gemeten aan het aantal studenten die gebruik moeten maken van het potje erg klein. Het totaalbedrag moet dus hoger!

Tijdens het vragenuurtje op 11 mei hebben we dan ook een aantal vragen aan het College van Bestuur gesteld:

Waarom is er nog geen nieuwe regeling halverwege mei?

Studentenorganisaties zoeken nieuwe besturen, maar we kunnen hun geen duidelijkheid geven over de vergoeding. In hoeverre er wordt nagedacht over harmonisering van de regeling tussen UvA en HvA? Studentenzaken van de UvA en de HvA gaan volgend jaar samen en er gaan verhalen dat de regeling aan de UvA 1 op 1 gekopieerd gaat worden naar de HvA.

Waarom doet Juridische Zaken twee voorstellen die slechter zijn dan het huidige Profileringsfonds?

De drempel voor studenten om je te kunnen beroepen op het profileringsfonds wordt hoger. Je moet aan meer eisen (BSA gehaald, gemiddeld 40 punten, geen master afgerond, etc.) voldoen om een vergoeding te kunnen krijgen.

Waarom wordt het budget niet verhoogd?

Als een student uitvalt doordat hij langdurig ziek is kan dat hem of haar veel geld kosten. De komst van het leenstelsel maakt het nog eens lastiger om langdurig uit te vallen. Hiervoor moet een student gecompenseerd worden. Voorheen kon dat nog vaak bij DUO, maar vanaf september zullen meer studenten zich op het profileringsfonds gaan beroepen als ze uitvallen. Daarom moet het totaal bedrag omhoog, maar ook de beurzen. Ook zorgt de komst van het leenstelsel ervoor dat het voor studenten minder aantrekkelijk word om naast hun studie activiteiten te ondernemen. Dit zou namelijk kunnen resulteren in vertraging en dus een hogere schuld. Het bedrag van het profileringsfonds moet daarom omhoog zodat studenten naast hun studie extracirculaire activiteiten blijven doen.

Voor studentenraden geldt tevens dat ze er meer taken bij gaan krijgen door het gehele proces van meer democratisering. Hiervoor zouden ze ook extra ondersteund moeten worden, ook in financiële zin. Ze krijgen inspraak op de begroting, dan moeten ze daar ook vergoeding voor krijgen.

Uit het meest recente cijfers van landelijk onderzoek naar de profileringsfonds regelingen blijkt dat de UvA procentueel gezien een van de meest sobere regelingen van Nederland heeft. Doordat de Universiteit van Amsterdam de grootste universiteit van Nederland is in studentenaantallen zou het totale budget van het profileringsfonds idealiter ook het hoogst zijn. Dit is echter niet het geval. Procentueel gezien komen UvA studenten er dus bekaaid af. Door het totaal bedrag groter te maken kunnen meer studenten aanspraak maken op het profileringsfonds zonder dat de hoogte van een beurs naar beneden hoeft. Deze moet verhoogd worden.

Zie voor meer informatie over de laatste ontwikkelingen Foliaweb: ASVA luidt noodklok over bestuursbeursCvB neemt hervorming profileringsfonds in eigen hand

Zie ook de websites van de UvA (over het profileringsfonds en de bestuursbeurs) en de HvA (over financiële zaken en hoofdstuk 6 van het studentenstatuut).