Vijftien miljoen studenten steunen democratisering aan de UvA

De European Student Union (ESU), die vijftien miljoen studenten in heel Europa vertegenwoordigt, roept de Universiteit van Amsterdam (UvA) op om de uitkomsten van het referendum voor meer democratie en decentralisatie te respecteren en het daadwerkelijk te implementeren. Op 3 december 2016 hebben de 45 lidorganisaties unaniem ingestemd met een resolutie die de studenten van de UvA steunt in hun oproep voor een meer democratische, transparante en gedecentraliseerde universiteit. Ook vraagt ESU de minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, om zich te committeren aan de uitkomsten van het referendum en de UvA de mogelijkheid te bieden om te experimenteren met nieuwe vormen van bestuur. Voorzitter van de ASVA studentenvakbond Henriëtte Hoogervorst: ‘Europese studentenvakbonden hebben zich solidair verklaard met de Nederlandse vraag om meer democratie. Dit gaat verder dan Amsterdam. We roepen alle studenten op om hun stem te gebruiken tijdens deze historische gebeurtenis!’

ESU is de koepelorganisatie voor 45 nationale studentenvakbonden die vijftien miljoen studenten vertegenwoordigt in Brussel. Tijdens de 71e algemene ledenvergadering van de ESU heeft de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) een resolutie ingediend waarin staat dat beslissingen in hoger onderwijsinstellingen altijd op een zo laag mogelijk niveau moeten worden gemaakt en studenten altijd moeten worden betrokken. Deze resolutie werd door onder andere het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) gesteund en is afgelopen zaterdag unaniem ingestemd. Hoogervorst: ‘ Ook ASVA roept de minister en het bestuur van de UvA op te luisteren naar studenten en zich in te zetten om de uitkomsten van het referendum te implementeren’