Over inspraak gesproken: In debat met minister Bussemaker

Op 7 december gaat minister Bussemaker in debat met politici, studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam over de toekomst van het hoger onderwijs. Sprekers zijn onder andere Lisa Westerveld, Jasper van Dijk, Michel Rog en Jarmo Berkhout. De avond zal worden gemodereerd door Sicco de Knecht, hoofdredacteur van ScienceGuide. Het debat is opgezet om zo veel mogelijk publiek deelname te faciliteren, doe jij mee? 19:00-21:30 Amsterdam University College, Science Park 113

Van 23 november tot en met 11 december mogen alle studenten en medewerkers van de UvA stemmen over de toekomst van hun universiteit middels een raadgevend referendum. Zo mogen ze hun stem laten horen over hoeveel inspraak en (mede)zeggenschap studenten en docenten zouden moeten hebben en hoe de universiteit het beste bestuurd kan worden. Maar hoe kan meer inspraak worden vormgegeven in de toekomst? Wat is er nodig in de wet om dit mogelijk te maken? Welk effect op onderwijs en onderzoek zou dit kunnen hebben?

Dit alles en meer zal besproken worden in het politieke debat ‘Over inspraak gesproken’. Het is een interactief debat waar gebruik gemaakt zal worden van Shakespeak en waar actief het publiek betrokken en aangemoedigd wordt om mee te doen.

In de eerste ronde zal het gaan over Democratisering en Decentralisering aan de UvA en zal onder andere Lisa Westerveld, voorzitter van de commissie Democratisering en Decentralisering, in debat gaan met minister Bussemaker. Specifiek zal het gaan over een kiesdrempel van het referendum, de senaat ‘Nieuwe stijl’, centraal of juist decentraal beleid en de grootte van faculteiten of eenheden.

In de tweede ronde zullen minister Bussemaker, Jasper van Dijk, Michel Rog en Jarmo Berkhout het hebben over de rol en het nut van de Raden van Toezicht, de maatschappelijke taak van de universiteit, prestatieafspraken en de (minimale) rechten van medezeggenschap.

De avond zal worden gemodereerd door Sicco de Knecht, hoofdredacteur van ScienceGuide.

Het evenement wordt georganiseerd door de ASVA studentenvakbond en de campagnecommissie van het Raadgevend Referendum Democratisering & Decentralisering. Het Facebook-evenement is te vinden op www.facebook.com.

In verband met veiligheid vragen wij of iedereen die van plan is te komen, zich van te voren wilt aanmelden via de link: goo.gl. Zonder aanmelding kunnen wij geen plek garanderen.

Het debat zal plaatsvinden van 19:30 uur tot 21:30 uur op het Amsterdam University College, Science Park 113, 1098 XG te Amsterdam.

Sprekers: Minister Jet Bussemaker, Lisa Westerveld, Jasper van Dijk, Michel Rog, Jarmo Berkhout, studenten en medewerkers van de UvA.