Verkiezingen op 20 maart: alle informatie!

Op 20 maart mag je naar de stembus om de Provinciale Staten en het Waterschapsbestuur te kiezen! Wat is er voor jou als student eigenlijk interessant aan deze verkiezingen? Waar stem je eigenlijk over? Waar mag je stemmen? ASVA geeft antwoord op al je vragen!

HULP NODIG BIJ HET KIEZEN?

ASVA heeft de programma’s van alle partijen in de provincie Noord-Holland voor je samengevat! We hebben de belangrijkste punten voor jou als student eruit gehaald: onderwijs, huisvesting, wetenschap en duurzaamheid. Klik op de partij om de hoofdpunten van het programma te lezen!
CDA – ChristenUnie – Code Oranje – D66 – DENK – Forum voor Democratie – GroenLinks – NIDA– Ouderenpartij N-H – PvdA – PVV – Partij voor de Dieren – SP – VVD – 50PLUS/Partij van de Ouderen

DE PROVINCIALE STATEN

De Provinciale Staten besturen de provincie. Hun belangrijkste taak is de ruimtelijke ordening: hoeveel ruimte moet er zijn voor wonen, cultuur, industrie, groen et cetera? Verder beslissen de Provinciale Staten over de aanleg van wegen en fietspaden, maar ook over het openbaar vervoer: superbelangrijk voor je mobiliteit dus! Belangrijke beslissingen over het milieu worden ook in de provincie gemaakt: moet er meer of minder groen komen? Wat voor bedrijven worden wel en niet toegestaan? Ook kunnen de Provinciale Staten invloed uitoefenen op tal van andere zaken, zoals het onderwijs, cultuur en de economie.

StemWijzer en MijnStem helpen je kiezen bij de Provinciale Statenverkiezingen!

De huidige zetelverdeling van de Provinciale Staten van Noord-Holland (55 zetels):

VVD (11 zetels)
D66 (10)
PvdA (7)
PVV (6)
SP (6)
CDA (5)
GroenLinks (4)
Partij voor de Dieren (3)
50PLUS (1)
ChristenUnie-SGP (1)
Ouderenpartij N-H (1)

DE EERSTE KAMER

Misschien wel het belangrijkste aan de provinciale verkiezingen: ze zijn gekoppeld aan Eerste Kamerverkiezingen. Provinciale Statenleden kiezen namelijk wie er in de Eerste Kamer komen te zitten. Zij kiezen dus de senatoren die landelijke wetten kunnen aannemen of verwerpen!

Over de Eerste Kamer stem je dus niet direct. Maar het is natuurlijk wel gebruikelijk dat Provinciale Statenleden stemmen op hun partijgenoten. Je kunt er dus wel vanuit gaan dat je stem op een partij in de provincie ook een stem is op die partij in de Eerste Kamer.

De huidige zetelverdeling van de Eerste Kamer (75 zetels):

VVD (13)
CDA (12)
D66 (10)
PVV (9)
SP (9)
PvdA (8)
GroenLinks (4)
ChristenUnie (3)
PvdD (2)
SGP (2)
50PLUS (2)
OSF* (1)*Onafhankelijke Senaatsfractie is een samenwerking van verschillende regionale partijen.

De Eerste Kamer controleert wetten die de Tweede Kamer heeft opgesteld en goedgekeurd. De zetelverdeling in de Eerste Kamer is van groot belang voor de regering: als de regeringspartijen samen geen meerderheid meer hebben in de Eerste Kamer, wordt het een stuk lastiger om hun plannen uit te voeren.

HET WATERSCHAP

Naast de Provinciale Staten kiezen we op 20 maart ook het algemeen bestuur van het waterschap (ook wel Hoogheemraadschap). Dit lijken misschien niet zulke interessante verkiezingen, maar toch is het een belangrijke keuze! Het geld dat het waterschap uitgeeft, wordt namelijk vooral door de inwoners betaald. Je beslist er dus over waar jouw geld aan wordt uitgegeven!

Maar wat doet een waterschap eigenlijk? Het waterschap zorgt er ten eerste voor dat we beschermd worden voor het water door bijvoorbeeld dijken. Denk bijvoorbeeld aan de Zeedijk in Amsterdam: die functioneert nog steeds als waterkering. Het waterschap zorgt ook voor de kwaliteit van het water in rivieren, meren en sloten. Het afvalwater van ons als inwoners en van bedrijven wordt door het waterschap gezuiverd voor het weer in het oppervlaktewater wordt geloosd.

Tot slot beslist het waterschap over de beschikbaarheid van water: agrariërs willen graag precies het goede waterpeil zodat hun gewas optimaal groeit en hun vee droog staat. Maar het waterpeil waarbij de bodem het minste zakt en het waterpeil dat het beste is voor de natuur en het milieu kunnen daar weer van afwijken. Dit zijn allemaal keuzes waar waterschapsbestuurders zich mee bezig houden.

Jouw keuze voor een politieke partij in het waterschap heeft dus te maken met de afweging tussen de belangen van (landbouw)bedrijven, inwoners en natuur. In het algemeen bestuur zitten standaard al drie vertegenwoordigers van de belangen van bedrijven, drie namens de landbouwers en één namens natuurbeheerders.

Het grootste deel van Amsterdam ligt in het Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek, kleinere delen in het Hoogheemraadschap Rijnland en het Waterschap Hollands Noorderkwartier. Voor welk waterschap jij precies kiest staat op je stempas.

MijnStem helpt je met kiezen voor een partij in het Waterschap! Als je je postcode invult, weet je ook meteen in welk waterschap jij mag stemmen.

STEMMEN OP JOUW HOGESCHOOL OF UNIVERSITEIT!

Op je stempas staat welk stembureau het dichtste bij jouw adres is. Voor de Provinciale Staten mag je naar elk stembureau in de gemeente Amsterdam. Voor de Waterschapsverkiezingen mag je naar elk stembureau in je waterschap.

Je kunt bij deze locaties van onderwijsinstellingen stemmen voor de Provincie Noord-Holland en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht in:

 • Amsterdam UMC, locatie AMC
 • Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Bushuis (UvA)
 • CREA
 • Hotelschool The Hague
 • Hogeschool Ipabo
 • Science Park (UvA)
 • P.C. Hoofthuis (UvA)
 • UB Singel (UvA)
 • Vrije Universiteit
 • Wibauthuis (HvA)

Waar precies nog meer stembureau’s zijn, vind je op deze kaart van de gemeente!