10 redenen om op 15 maart te gaan staken

A.s. vrijdag is de eerste onderwijsbrede staking in de geschiedenis. Vrijdag 15 maart zullen docenten, medewerkers, scholieren en studenten staken en naar het Malieveld gaan om hun stem te laten horen voor meer investeringen in het onderwijs. 

Jij bent daar natuurlijk ook bij! Hieronder 10 redenen waarom jij moet staken op 15 maart. 

1. De afgelopen 15 jaar wordt er enkel bezuinigd op het hoger onderwijs, terwijl het aantal studenten alleen maar is toegenomen: 

Uit onderzoek van de VSNU blijkt dat sinds 2000 zijn het aantal studenten met 68% toegenomen, terwijl de rijksbijdrage per student met 25% is afgenomen.

Zie ook: https://woinactie.blogspot.com/p/the.html

2. Burnouts onder docenten en studenten moeten niet worden genormaliseerd 

Uit een onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is voortgekomen dat meer dan de helft van de ondervraagde lenende studenten zich minimaal een keer per week extreem vermoeid voelt. Door de financiële prikkels van de studielening en worden studenten niet alleen beïnvloed in hun studiekeuze, maar ook om zo snel mogelijk af te studeren.

Docenten moeten hun vakantietijd en onderzoekstijd opgeven om overvolle werkgroepen te kunnen doceren. Aan onderzoek werken ze vervolgens in hun vrije tijd. Hierdoor werken docenten op de universiteiten structureel en massaal over. Als zij vervolgens zich willen bekommeren om deze problemen door in de medezeggenschap te gaan, levert dit enkel nog meer werk voor ze op. Een onderzoek op de UvA liet zien dat 36,5% van de UvA-promovendi risico liep op een klinische depressie, tegenover een algemeen gemiddelde van 19%.

Zie ook: http://www.iso.nl/2019/01/onderzoek-groot-aandeel-lenende-studenten-ervaart-prestatiedruk-en-psychische-klachten-door-leenstelsel/

3. Wanneer studies worden samengevoegd, wordt kennis algemener en verlies je de mogelijkheid om je te specialiseren

Wanneer bezuinigingen van het ministerie OCW moeten worden doorgevoerd door de universiteiten zelf, beperken de gevolgen van deze bezuinigingen zich niet enkel tot het afschaffen van studies. Voordat deze stap wordt gezet, probeert het universiteitsbestuur vaak eerst de universiteit efficiënter te maken door studenten van verschillende studies gezamenlijke vakken te geven, of vakken weg te bezuinigingen en de studenten vervolgens te verplichten om een minor bij een andere studie te volgen. In dit geval heb je als student minder mogelijkheid om vakken in jouw studierichting te kiezen en wordt het moeilijker om je te specialiseren.

4. De samenleving kan het zich niet veroorloven om kritisch denken niet aan te moedigen 

Wanneer er bezuinigd wordt op het hoger onderwijs, zijn de specialistische wat kleinere vakken vaak de eersten die worden wegbezuinigd. Hier zitten vaak ook vakken bij die net vanuit een ander inzicht naar een bepaald vakgebied kijken. Ook hebben docenten vaak geen tijd meer om veel individuele aandacht te geven aan studenten, zodat zij kritisch naar hun vakgebied kunnen blijven kijken. Je ziet de laatste tijd bijvoorbeeld vaak dat studenten niet meer de vrijheid hebben om hun eigen scriptieonderwerp te kiezen.  

5. Studenten hebben recht op persoonlijke aandacht

Als gevolg van het samenvoegen van vakken en grotere werkgroepen, zitten docenten opgescheept met te veel studenten. De kwaliteit van het onderwijs kan hierdoor niet anders dan afnemen. Studenten zijn dus naast het verdwijnen van hun vakgebieden en de mogelijkheid om te specialiseren, ook de dupe van de bezuinigingen omdat hun docenten niet het verdiepende en persoonlijke onderwijs kunnen geven wat op de universiteit hoort plaats te vinden. Docenten die proberen om alsnog kwalitatief onderwijs te geven, werken zichzelf al snel in een burnout.

6. Er moet ingegrepen worden, voordat je nergens meer Nederlands kan studeren

De afgelopen weken was de studie Nederlandse literatuur en samenleving van de VU in het nieuws. Deze werd afgeschaft, omdat het niet meer winstgevend zou zijn. De Minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, liet weten dat het niet haar verantwoordelijkheid was om de studie te redden.

Dit staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren zien we dat studies aan de geesteswetenschappen worden gezien als minder waardevol, en zien we dat dit er vaak op deze faculteit veel moet worden bezuinigd. Een van de redenen voor de Maagdenhuisbezetting in 2015 was het plan om de hele geesteswetenschappen faculteit aan de UvA samen te voegen tot een grote liberal arts studie. Mede door de bezetting ging dit niet door, maar de afgelopen jaren zijn er wel veel vakken wegbezuinigd of samengevoegd.

7. De onderwijspartij moet aan hun idealen herinnerd worden

Op het moment dat de hele onderwijssector voor het eerst zal gaan staken op dezelfde dag, is de minister van Onderwijs van D66: een partij die zich profileert als onderwijspartij. Het is al jaren duidelijk dat het Nederlandse onderwijs haar hoofd niet meer boven water houdt, en toch is er ook in deze kabinetsperiode weer besloten om meer te bezuinigen.

8. Studies zouden niet lucratief moeten zijn om te kunnen overleven

Een van de redenen die gegeven werd toen de studie ‘Nederlandse literatuur en samenleving’ aan de VU werd afgeschaft, was dat dit helaas niet meer winstgevend en rendabel was. Redeneringen die wij eigenlijk herkennen van commerciële bedrijven. Studies hebben inherente toegevoegde waarde aan de maatschappij, die niet enkel wordt bepaald door hoeveel studenten een studie willen volgen. 

9. Het verlies van de studiefinanciering was het niet waard

De studiefinanciering werd afgeschaft met de belofte dat het geld geïnvesteerd zou worden in studenten en haar onderwijs. Uit het vorig jaar gelekte rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat maar 14% van de beloofde €12 miljoen voorinvesteringen echt in de kwaliteit van het onderwijs is geïnvesteerd bij de UvA. Van meer dan 75% van die 12 miljoen euro is het onduidelijk wat de UvA er precies mee heeft gedaan.

Door de afschaffing van stufi moeten studenten nu meer lenen, en zich daarmee in de schulden steken. Daarnaast heeft de huidige regering ook nog besloten dat studenten meer rente moeten betalen op deze lening. Hierdoor wordt studeren steeds duurder en minder toegankelijk.

10. protesteren is gezellig

Protesteren geeft zoveel voldoening, omdat de frustraties die jij het jaar lang voelt, opeens een platform krijgen. De frustraties zijn niet meer alleen reden tot hoofdpijn en vermoeidheid, maar nu ook een reden tot verbinding met duizenden anderen. Een enkele demonstratie zal misschien niet meteen de nodige doorslag geven, maar een gigantische menigte op het Malieveld valt voor het kabinet niet te negeren. We komen samen om te organiseren, informatie te delen, en ons samen in te zetten voor het onderwijs in Nederland