UvA Referendum: Hoe nu verder?

Afgelopen winter mochten alle studenten en medewerkers van de UvA stemmen over hoe de universiteit bestuurd moest worden. Wij hebben campagne gevoerd voor het groene, meest decentrale en democratische model. Hoe nu verder?

Afgelopen winter mochten alle studenten en medewerkers van de UvA stemmen over hoe de universiteit bestuurd moest worden. ASVA heeft campagne gevoerd voor het groene, meest decentrale en democratische model. Hoe nu verder?

Op 29 maart wordt er door Commoning UvA een Workshop Decentraliseren georganiseerd. 

Ook heeft het College van Bestuur naar aanleiding van de uitslagen van het referendum zich uitgesproken voor een Senaat nieuwe stijl, een van de aanbevelingen uit het rapport. Die moet een plek worden waar de universiteit met zichzelf in gesprek is. In dit deliberatieve orgaan zal een brede doorsnede van de academische gemeenschap plaatsnemen.

Op 31 maart wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar alle leden van de academische gemeenschap ideeën kunnen aandragen en uitwisselen over de vorm ervan, de werkwijze en de positionering ten opzichte van de bestaande medezeggenschap en adviesorganen. De commissie D&D heeftde hoofdlijn geschetst maar om tot een uitgewerkt voorstel te komen moeten nog allerlei keuzes worden gemaakt. Zowel de fundamentele vragen zoals ‘wat is de taak en het doel van de senaat-nieuwe-stijl’ als meer praktische vragen zoals ‘hoe wordt hij samengesteld’ of ‘hoe gaat hij in de praktijk werken’ zullen aan bod komen aan verschillende gesprekstafels. De bijeenkomst zal afgesloten worden met een plenaire samenkomst waar de uitkomsten van de verschillende tafels gedeeld zullen worden en er nog ruimte is voor discussie. Op basis van deze bijeenkomst stelt het College een voorstel op en legt dat de weken daarna via digitale consultatie voor aan de academische gemeenschap. LET OP: voor dit evenement moet je je van te voren aanmelden.

Ten slotte organsieren wij zelf op 4 april van 16:00-19:00 in CREA 3.12 een bijeenkomst om het met betrokken partijen, maar zeker ook alle studenten die geinteresseerd zijn, te hebben over de uitslagen van het referendum en hoe we deze het beste kunnen gaan implementeren. Wil je hierbij aanwezig zijn? Aarzel niet en stuur een mailtje naar henriette@asva.nl.