Schakeltrajecten van goede kwaliteit, maar steeds minder toegankelijk

Om een master aan een universiteit te volgen zou een hbo-student een schakeltraject moeten volgen. In sommige gevallen kunnen studenten tijdens hun opleiding schakelen, waardoor ze direct aan een master kunnen beginnen. Een schakeltraject na een hbo studie is echter niet bekostigd.

Zo blijkt uit het rapport ‘Schakelen tussen bachelor en master in het hoger onderwijs’ dat Minister Bussemaker van OCW naar de kamer stuurde. Ongeveer een derde van de schakelstudenten staat ingeschreven als contractstudenten, zo hebben deze studenten geen recht op studiefinanciering en ov-kaart. Op dit moment stelt de overheid geen geld beschikbaar voor schakeltrajecten. 

Uit het rapport Berenschot ‘De opbrengst van de samenwerking UvA-HvA’ blijkt dat er sinds het collegejaar 2010 een sterke daling is in de deelname aan schakelprogramma’s. Ook daarin wordt geconcludeerd dat dit deels komt door de teruglopende overheidsfinanciering.

ASVA vindt dat schakelprogramma’s bekostigd zouden moeten worden voor hbo-studenten die willen doorstuderen op de universiteit. Op dit moment staat de toegankelijkheid van het onderwijs onder druk. Het aantal Hbo’ers dat doorstudeert aan de universiteit is met een derde afgenomen.  “Deze cijfers laten zien dat er écht iets moet veranderen, door het uitblijven van financiële ondersteuning is het onderwijs niet toegankelijk voor iedereen.” Aldus Henriette Hoogervorst, voorzitter van de ASVA studentenvakbond.