Manifest UvA-VU samenwerking wordt genegeerd

Op 24 januari heeft ASVA bij een debat over de UvA-VU samenwerking een manifest aangeboden aan de Rector Magnificus van de UvA, Karen Maex, en de decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatie (FNWI), Peter van Tienderen. Het manifest is ondertekend door de centrale en facultaire medezeggenschap evenals alle studieverenigingen van FNWI en eiste een onderwijsvisie en instemmingsrecht op de verhuizingsplannen. Helaas heeft de decaan van de FNWI besloten om de medezeggenschap alleen maar adviesrecht te geven op slechts enkele delen van de beslissing, en ontbreekt er vooralsnog een duidelijke visie op het onderwijs.

Op 24 januari heeft ASVA bij een debat over de UvA-VU samenwerking een manifest aangeboden aan de Rector Magnificus van de UvA, Karen Maex, en de decaan van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI), Peter van Tienderen. Het manifest is ondertekend door de centrale en facultaire medezeggenschap evenals alle studieverenigingen van FNWI en eiste een onderwijsvisie en instemmingsrecht op de verhuizingsplannen. Helaas heeft de decaan van de FNWI besloten om de medezeggenschap alleen maar adviesrecht te geven op slechts enkele delen van de beslissing en ontbreekt er vooralsnog een duidelijke visie op het onderwijs. Zowel Maex en Van Tienderen hebben tijdens het debat gezegd inspraak van studenten belangrijk te vinden, maar hun acties tot nu toe doen anders vermoeden. 

Er zijn nog steeds veel inhoudelijke zorgen en vragen die onbeantwoord blijven. Het is de verantwoordelijkheid van zowel Maex als Van Tienderen om deze te beantwoorden en de medezeggenschap te faciliteren en serieus te nemen. Samen met studieverenigingen en de actiegroep Animo gaan wij de komende tijd inzetten op het informeren van studenten over de plannen. Uiteindelijk blijven we pleiten voor instemmingsrecht, en is het onacceptabel dat er bij een beslissing van deze omvang en impact geen duidelijke onderwijsvisie is. Studenten die vragen of klachten hebben over het proces rondom de verhuizing kunnen terecht bij de FSR FNWI of bij Peter van Tienderen (P.H.vanTienderen@uva.nl, 020 5257992, kamernummer C2.138).