Studieverenigingenoverleg UvA #5

Hoe maak je je studievereniging actiever, groter of professioneler? En is het wenselijk om de invloed van verenigingen op het ASVA-beleid te vergroten, en zo ja: hoe? Daarover gingen bestuursleden van studieverenigingen het gesprek aan tijdens het vijfde studieverenigingenoverleg voor UvA-verenigingen op 14 april. Studieverenigingen komen eens per twee maanden bij elkaar om informatie uit te wisselen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Wat werd er nog meer besproken?

Maagdenhuis

Allereerst kwam de Maagdenhuisbezetting ter sprake. Hoe goed zijn studieverenigingen en hun leden op de hoogte, wilde ASVA-voorzitter Noeri weten. Het verschilt per vereniging of leden er mee bezig zijn, maar besturen proberen hen zo goed mogelijk te informeren. Dat bleek wel lastig te zijn, omdat de situatie heel snel verandert. De update van Laura, lid van de Centrale Studentenraad, zorgde voor verheldering.

Evaluatie

Vervolgens was het tijd voor meer interactie. In tweetallen zaten de bestuursleden bijeen om ideeën uit te wisselen over hoe zij een bepaald aspect aan hun vereniging konden verbeteren. Meer of actievere leden, betere acquisitie, een betere overdracht. Na driekwart jaar besturen heb je immers het beste zicht op wat er goed gaat en wat er beter kan!\

Meer inspraak in ASVA-beleid

Ook kwam ter sprake wat er beter kan in de relatie tussen studieverenigingen en ASVA. Moeten studieverenigingen meer in de melk te brokkelen krijgen binnen ASVA, en zo ja: hoe zou dit vorm moeten krijgen? De meningen liepen uiteen. Enerzijds vond men dat verenigingen niet te veel macht zouden moeten krijgen, anderzijds hebben de verenigingen wel een belangrijke en actieve achterban. Wordt vervolgd…

Is jouw studievereniging nog niet aangesloten bij het studieverenigingenoverleg? Of kon je niet bij het SVO zijn, maar wil je wel graag de notulen? Stuur een mailtje naar Tessa, coördinator studieverenigingen UvA (tessa.de.swart@asva.nl).