Studieverenigingenoverleg UvA #4

De Maagdenhuisbezetting en de sollicitatieprocedure voor nieuwe bestuursleden. Deze twee punten stonden centraal tijdens het vierde studieverenigingenoverleg voor UvA-verenigingen op 3 maart. Studieverenigingen komen eens per twee maanden bij elkaar om informatie uit te wisselen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Wat werd er besproken?

Maagdenhuis

Wat zijn de eisen van de Maagdenhuisbezetters? Hoe heeft het zover kunnen komen? En zijn de acties nou gericht op geesteswetenschappen of veel breder? ASVA-voorzitter Noeri schetste de aanloop. De bètafusie tussen de UvA en de VU, de verhuizing naar het Roeterseiland, de FGw-slachting door Profiel 2016; allemaal situaties waarin er nauwelijks naar studenten werd geluisterd. “Het draait alleen maar om rendement,” aldus Noeri. Studenten besloten dat de maat vol was en bezetten het Bungehuis. Na elf dagen volgde de ontruiming van het Bungehuis, maar een dag later bezetten De Nieuwe Universiteit het Maagdenhuis na een vreedzame protestmars. Veel studenten in andere steden en docenten sympathiseren. Over het algemeen zijn er drie concrete veranderingen nodig: een herziening van het financieringsmodel, een democratischere universiteit en een centraalstelling van het onderwijs.

De rol van verenigingen

Maar wat kun je nou als studievereniging doen? Sommige studieverenigingen gaven aan het moeilijk te vinden om stelling te nemen ten opzichte van de protesten.  Andere studieverenigingen werden juist veroordeeld door hun leden omdat ze geen standpunt in hadden genomen over de bezetting. Over het algemeen waren verenigingen het erover eens dat ze hun leden sowieso van informatie moeten voorzien, zodat studenten voor zichzelf kunnen bepalen of ze de protesten steunen of niet.

Sollicitaties

Ook al is het pas maart, bestuursleden moeten nu al gaan kijken naar eventuele opvolgers. Sebastian Sawicki, oud-lid van de sollicitatiecommissie van ASVA, gaf een training over het uitstippelen van een goede sollicitatieprocedure. Hoe stel je bijvoorbeeld een goede en gevarieerde sollicitatiecommissie samen? Hoe neem je een gesprek af? En wat draagt een teamdag bij aan de vorming van een nieuw bestuur? Na deze training zijn bestuursleden klaar om de zoektocht de beginnen!  

Is jouw studievereniging nog niet aangesloten bij het studieverenigingenoverleg? Of kon je niet bij het SVO zijn, maar wil je wel graag de notulen? Stuur een mailtje naar Tessa, coördinator studieverenigingen UvA (tessa.de.swart@asva.nl).