CvB zet eerste stap in marathon

CvB zet eerste stap in marathon

Amsterdam, 10 maart 2015 – Vanochtend verscheen de schriftelijke reactie van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam op de onrust van de afgelopen weken. Het CvB zegt nu de problemen serieus te nemen en acht een nieuwe koers noodzakelijk. De ASVA studentenvakbond waardeert deze stap, maar benadrukt dat er nog een marathon aan veranderingen nodig is om het vertrouwen te herstellen.

Als startpunt heeft het CvB tien uitgangspunten opgesteld. Deze sluiten grotendeels aan bij de zorgen en eisen die verschillende betrokkenen bij de universiteit de afgelopen weken hebben geuit. Het slagen van die operatie is nog volledig afhankelijk van de uitwerking, inclusief een helder tijdspad. ASVA pleit voor een onafhankelijke commissie die toeziet op het proces. Alleen zo kunnen studenten en medewerkers van de UvA erop vertrouwen dat deze mooie woorden een breed gedragen resultaat opleveren. ASVA-voorzitter Noeri van den Berg: ‘Het CvB zet vandaag een eerste stap naar een nieuwe universiteit. ASVA zal erop toezien dat het college deze marathon uitloopt.’

Medewerkers van de HvA kregen van het CvB te horen dat ook de beleidsvoorbereiding op de hogeschool opnieuw doordacht zal worden. ASVA ziet het als haar taak ook HvA-studenten daar goed bij te betrekken.