Maagdenhuis al twee weken bezet

Vragenuurtje

Sinds 2 maart vindt er iedere week een vragenuurtje met het College van Bestuur (CvB) van de UvA plaats. Tijdens dit uurtje hebben studenten en medewerkers de mogelijkheid om hun bezorgdheid te uiten en vragen te stellen aan het CvB. Wij hopen dat dit uurtje volgende week kan worden omgedoopt in een antwoordenuurtje, want die schitteren vooralsnog in afwezigheid. Enkele honderden studenten en medewerkers kwamen afgelopen maandag met hun zorgen naar de overvolle Muziekzaal van CREA, maar werden na een uurtje weer verzocht te vertrekken zonder dat de zorgen waren verminderd.

Ook bij de docentenbijeenkomst later op de dag bleken de vragen nog niet weggenomen. Nadat ook het ultimatum van actiegroep Rethink UvA liefst twee (!) keer was verlopen bleek dat het vertrouwen in het CvB onder veel medewerkers tot een dieptepunt was gezakt.

Reactie UvA

Afgelopen dinsdag kwam het CvB dan toch met een reactie. In een brief van drie pagina’s waarin zij de problemen erkennen staat een tiental voorstellen waarmee zij de universiteit willen hervormen. Deze brief is hier te lezen.  

Reactie op toezeggingen UvA          

Dat er op de langverwachte brief van het CvB een reactie zou komen van de betrokken partijen is weinig voorspellend. In dit stuk van Folia kun je de reacties van alle betrokken partijen terugvinden. Samenvattend kun je stellen dat alle partijen enigszins teughoudend zijn, vooral omdat in de brief van het CvB geen duidelijk tijdspad te vinden is, voor wanneer de veranderingen zouden moeten worden ingevoerd. Het vertrouwen in het CvB is door deze brief dus duidelijk nog niet hersteld.

Vrijdag Actiedag

De maandag aangekondigde demonstratie van De Nieuwe Universiteit, Rethink UvA, Humanities Rally en ASVA gaat dan ook nog steeds door. Met deze actie willen wij aandacht vragen voor meer democratisering in het hoger onderwijs. De afgelopen weken hebben namelijk laten zien dat een universiteit die vanuit de ivoren toren wordt bestuurd (of in dit geval, de derde verdieping van het Maagdenhuis) veel weerzin opwekt en bovendien verkeerde keuzes maakt. Meer informatie over de demonstratie is hier te vinden. Kom vooral langs om te laten zien dat de universiteit decentraal bestuurd moet worden, door studenten en docenten samen!