Bestuur UvA ook doof voor docenten

Vanochtend verliep de deadline voor het bestuur van de UvA om te reageren op de eisen van de docenten over het functioneren van de universiteit. Het bestuur van de universiteit vroeg eerder om uitstel waarna de groep docenten, verenigd in RethinkUvA, ze tot maandag ochtend 9 uur de tijd gaf. Nu de deadline verstreken is blijft een reactie van het bestuur uit.

‘Het is precies de bestuurlijke arrogantie die we zat zijn,’ aldus ASVA voorzitter Noeri van den Berg. ‘Dit bestuur is niet in staat te luisteren naar studenten, maar blijkbaar ook niet naar docenten.’ Na aanleiding van de bezettingen van het Bungehuis en later van het Maagdenhuis verenigde een grote groep docenten zich in RethinkUvA. Ze sympathiseren met de ideeën van De Nieuwe Universiteit. Meer dan 300 docenten en hoogleraren besloten zelf eisen te verscherpen en lieten het bestuur van de UvA weten dat ze het rendementsdenken en gebrek aan inspraak zat zijn.

Vorige week vrijdag besloot de groep na een gezamenlijke vergadering in het Maagdenhuis dat ze het bestuur van de universiteit tot maandag ochtend 9 uur zouden geven om met een reactie te komen. Deze reactie blijft dus nog uit.

Dit weekend bleek uit onderzoek van Maurice de Hond via peil.nl blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders sympathiseert met de studentenprotesten in Amsterdam. De ASVA studentenvakbond wilde via Maurice de Hond peilen hoe de protesten in Nederland ervaren werden. “De uitkomsten laten zien dat de meerderheid van de Nederlanders zich wel degelijk kan vinden in de ideeën van De Nieuwe Universiteit,” aldus Noeri van den Berg, voorzitter van ASVA. Meer dan driekwart van de ondervraagden geeft aan het belangrijk te vinden dat studenten en docenten participeren in de besluitvorming van de universiteit. De Nederlander geeft aan dat meer inspraak van onderaf leidt tot beter doordachte keuzes. Ook ASVA vindt het belangrijk dat studenten en docenten hun bestuurders kunnen kiezen, en hoopt dat universiteiten gehoor geven aan deze wens.