Het Maagdenhuis, een week na de bezetting

Landelijke actiedag

Het zal niemand zijn ontgaan: vandaag was de landelijke actiedag voor democratisering in het hoger onderwijs. Tijdens deze actiedag konden sympathisanten en actievoerders door het hele land hun roep om meer democratie laten horen. Want sinds afgelopen week is De Nieuwe Universiteit niet langer een Amsterdamse aangelegenheid; in studentensteden als Groningen, Leiden, Utrecht, Nijmegen en Maastricht ontstonden de Nieuwe Universiteiten sneller dan koffiebarren in Amsterdam-West. Wat de betekenis is van al deze lokale afsplitsingen is momenteel nog niet duidelijk, maar dat dit geen Amsterdams probleem is, blijkt wel uit de massale initiatieven van studenten door het hele land.

Ook docenten ondernemen actie

Niet alleen studenten, maar ook docenten hebben zich inmiddels verenigd in een actiegroep die nadenkt over vernieuwingen aan de universiteit. Zij hebben vanmiddag het bestuur van de UvA een ultimatum gesteld waarin zij oproepen tot ‘decentralisering van het bestuur’, ‘verkiezingen voor het aanstellen van bestuurders’ en ‘volledige informatievoorziening en onbelemmerde informatievergaring door faculteits-, en ondernemingsraden’. Ook willen zij een onafhankelijke instantie of ombudsman die geschillen kan ontvangen. ‘Mocht de UvA vrijdag nog niet de eisen van deze groep ingegaan zijn, dan volgen er acties’, aldus Rethink UvA

Bussemaker

En dat het anders moet ziet gelukkig ook minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, die naar aanleiding van de verschillende acties ook heeft aangegeven af te willen van het rendementsdenken waar hogeronderwijsinstellingen in Nederland vol van zijn. Zij gaf in dit artikel (€) aan dat er ruimte moet worden geboden voor verbreding en verdieping van het hoger onderwijs. Zo snel mogelijk je diploma halen past hier natuurlijk niet bij, zo gaf de minister zelf ook al aan.

De situatie nu

De afgelopen week hebben wij ook kantoor gehouden in het Maagdenhuis om te kijken wat er allemaal gebeurt en om op de hoogte te blijven. Onze indruk is vooral dat het Maagdenhuis een plek van vertrouwen is. Om de haverklap komen sympathisanten voedsel brengen, de voorraad toiletpapier is nog nooit zo groot geweest en overal studeren studenten achter hun laptops. Voor de studeerbaarheid is het goed dat de UvA deze keer niet het internet heeft afgesloten. Voor de rest ligt er veel interessante lectuur over het onderwerp en loopt iedereen de hele dag in en uit. Eigenlijk is het Maagdenhuis een soort Coffee Company waar men constant bezig is met nadenken over de UvA, maar dan zonder de lekkere koffie.

Kom vooral langs

Wat wij iedereen van harte aanraden is: kom vooral zelf langs. Het Maagdenhuis heeft een open sfeer waar iedereen de ruimte heeft om zijn of haar ideeën te verkondigen en met elkaar in gesprek kan gaan. Juist het gesprek is voor ASVA nu van groot belang. Dit gesprek komt nog maar langzaam op gang; de geplande ‘debatmarathon’ tussen de medezeggenschapsraden COR en CSR enerzijds en het CvB anderzijds staan nog niet ingepland. Wel is iedere maandag tussen 13.30 uur en 14.30 uur een ‘vragenuurtje’ waarbij vragen aan het CvB kunnen worden gesteld in CREA. Maar na een slopende periode van bezetting naar bezetting, is het nu toch echt tijd voor bezinning. Hoe kunnen we de universiteit nou écht beter maken? En op welke manier kunnen de idealen van deze groep studenten worden behaald? Om hierover mee te denken is iedereen welkom in het Maagdenhuis, maar ook is het mogelijk om jouw plan naar ons te sturen via info@asva.nl.