Studieverenigingenoverleg UvA: 35 verenigingen bijeen

De avond bestond uit twee delen: het daadwerkelijke studieverenigingenoverleg en de kick-off. Tijdens het overleg stelden verenigingen zich voor en vertelden ze wat hun belangrijkste doel is voor dit jaar. Daarna was er ruimte om te sparren over trainingen en activiteiten voor besturen en konden verenigingen onderwerpen voor discussie aandragen. VSPA van Psychologie wilde weten welke boekleverancier andere studieverenigingen hebben en of ze daar tevreden over zijn. Kwakiutl van culturele antropologie gaf daarnaast aan moeite te hebben met promotie voor evenementen door de verhuizing naar het Roeterseiland. Er is minder plaats voor posters; hoe gaan andere verenigingen hiermee om?

Het tweede deel van de avond stond in het teken van de kick-off van Docent van het Jaar-verkiezing. Deze verkiezing wordt elk jaar door ASVA en de Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA georganiseerd om goede docenten in het zonnetje te zetten. Om half zeven betrad Dymph van den Boom (rector magnificus) het podium om een toespraak te houden over goed docentschap en het belang van een goede docent in de academische gemeenschap. Daarna volgde een praatje van Ilse Blomberg (CSR) over de organisatie van de Docent van het Jaar-verkiezing waarna Jelmer Peter (ASVA) de campagneopzet uit de doeken deed. Ten slotte vertelde Mieke Mulder, de huidige Docent van het Jaar, over alle positieve dingen die door het winnen van de prijs in gang zijn gezet. Daarna was het natuurlijk tijd voor een borrel… Het volgende studieverenigingenoverleg zal plaatsvinden op donderdag 27 november. De verkiezingsweek voor Docent van het Jaar zal plaatsvinden in week 46 van 10 tot 14 november en de uitslag wordt bekend tijdens de Dies Natalis van de UvA op 8 januari 2015.