Grote veranderingen op komst in Amsterdams OV

Eind 2017 gaat na jaren van uitstel eindelijk de Noord/Zuidlijn rijden. Voor de Stadsregio Amsterdam, het verantwoordelijke overheidsorgaan voor het openbaar vervoer in de regio Amsterdam is dit aanleiding om het OV op de schop te nemen. De eerste aanzet hiertoe is de Lijnennetvisie 2018. ASVA volgt deze ontwikkeling op de voet, want de gevolgen kunnen groot zijn voor de bereikbaarheid van de stad, ook voor studenten.

Vanuit de Reiziger Advies Raad (RAR) heeft de ASVA-delegatie al kritisch gereageerd op de lijnennetvisie. Ook de regioraadsleden zijn kritisch en hebben een second opinion aangevraagd, die de kritiek van de RAR ondersteunt. ASVA is met name bezorgd over de marginalisering van het tramvervoer. De lijnennetvisie wil het gebruik van de tram terugbrengen van 40% nu naar 30% in de toekomst, waarbij de metro moet groeien van 30% nu naar 60% (zie figuur). Ook het busvervoer wordt teruggedrongen van 30% nu naar slechts 10%. Dit betekent dat wijken die niet in de buurt van een metrostation liggen minder goed bereikbaar worden en je vaker moet overstappen om je bestemming te bereiken.

Bron: Lijnennetvisie 2018, Stadsregio Amsterdam, 2015

ASVA ziet de komst van de Noord/Zuidlijn als een waardevolle toevoeging, maar deze maakt het tramverkeer niet overbodig. Integendeel, de tram en de metro zijn twee vervoerssystemen die elkaar juist goed aanvullen. De metro is snel met weinig haltes en een lage dekkingsgraad, terwijl de tram juist veel haltes heeft en zo’n beetje de hele stad ontsluit. Één van de redenen dat de lijnennetvisie uitkomt op een marginalisatie van het tramvervoer is omdat het onderliggende onderzoek focust op spitsreizigers die vanuit de regio naar belangrijke werkbestemmingen reizen. Reizigers die ook veel buiten de spits van het OV gebruikmaken, zoals studenten, zijn dus niet goed meegenomen in het toekomstbeeld van de Stadsregio.

Vervolg

Hoewel de uitgangspunten van de Stadsregio voor een nieuw lijnennet voor veel reizigers nadelig uitpakt zijn er nog wel mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Het GVB zal op basis van de lijnennetvisie een vervoerplan maken waar concrete keuzes over lijnen, frequenties en overstappen worden gemaakt. ASVA volgt deze keuzes op de voet, en zal vanuit de RAR negatief adviseren wanneer de bereikbaarheid voor Amsterdamse studenten, zowel inwonend als uitwonend,  verslechterd ten opzichte van de huidige situatie. Uitgangspunt voor ASVA is dat de toevoeging van de Noord/Zuidlijn een meerwaarde moet zijn voor het Amsterdamse OV, niet een verslechtering van de bereikbaarheid.

Meedoen?

ASVA heeft twee OV-coördinatoren die  samen met het bestuur werken aan de OV- en Fietsbereikbaarheid voor Amsterdamse studenten. Wil je meewerken aan actuele bereikbaarheidsthema’s als commissielid OV+Fiets? Stuur dan een mailtje naar OV@asva.nl.