Gevraagd: lid van de commissie Democratisering & Decentralisering

Aan de UvA wordt een commissie ingesteld die voorstellen moet doen over democratisering en decentralisering. De voorstellen zullen van landelijk belang zijn. De actievoerders en medezeggenschapsorganen mogen deze commissie zelf instellen. Het CvB faciliteert. De D&D commissie zoekt nog versterking met een lid (v/m) uit de jongere geledingen van de UvA organisatie. De commissieleden die al in beeld zijn, willen een dag per week besteden. Op verschillende terreinen zullen er werkgroepen gevormd worden, die door de commissieleden worden aangestuurd.

Wat we vragen:

  • Affiniteit met democratisering
  • Betrokkenheid en inzet bij de taak van de D&D commissie
  • Goede contacten in de groep waar je toe behoort: student, junior docent of promovendus
  • Goede contactuele eigenschappen
  • Weten wat er speelt op de UvA en/of op andere universiteiten
  • Goede schrijfvaardigheid
  • Minstens 1 dag per week beschikbaar

Je expertise is een welkome aanvulling voor de commissie. Solliciteer per email vóór dinsdag 10 november 24.00.

Emailadres: rutten.at@gmail.com (Gebruik hetzelfde emailadres om meer inlichtingen te vragen.)

http://democratisering.uva.nl/tienpuntenplan/updates-tienpuntenplan/updates-tienpuntenplan/updates-tienpuntenplan/content/folder/academische-gemeenschap-betrekken-en-commissie-democratisering.html