Studenten verliezen hun eigen adres

Door een verandering in de manier waarop gebouwen en dus woningen bij het Rijk en gemeentes moeten worden geregistreerd, verliezen veel studenten hun eigen adres. In sommige gevallen verliezen studenten zelfs het recht op huurtoeslag. Het gaat hier om onzelfstandige studentenkamers met een dubbele adrestoevoeging.

Wat is nu precies het probleem?

In Amsterdam hebben veel onzelfstandige studentenkamers een eigen adres en huisnummeraanduiding en staan ook op die manier in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) geregistreerd. In 2013 is besloten dat alle woningen op eenzelfde manier moeten worden geregistreerd en dat onzelfstandige kamers geen eigen adres meer kunnen hebben. Studenten woonachtig in een onzelfstandige kamer in een studentencomplex zullen op deze manier allemaal op eenzelfde adres ingeschreven staan (benieuwd waarom het Rijk dit wil? Check dit filmpje). Los van de administratieve rompslomp die dit met zich meebrengt (het omzetten van abonnementen, het doorgeven van een adreswijzing bij vrienden en familie, je verzekeraar en bank, etc.) zijn er studenten die door deze registratieverandering geen recht meer hebben op huurtoeslag. Er kan immers maar één iemand per adres huurtoeslag aanvragen. Tot voor kort was er een tijdelijk register voor specifieke gevallen als studentencomplexen. De Landelijk Studentenvakbond en brancheorganisatie voor studentenhuisvesting Kences hebben er lange tijd voor gepleit om dit tijdelijke register om te zetten naar een permanent register, maar dit verzoek is niet gehonoreerd.

Wat betekent dit voor studenten?

Heb je geen zelfstandige woning, maar wel een eigen adres? Dan is de kans groot dat jij ook te maken krijgt met een adreswijziging. Krijg je nu huurtoeslag? De overheid laat weten dat onzelfstandige studentenkamers met huurtoeslag in het nieuwe systeem van de BAG worden ‘gemarkeerd’. Je verliest weliswaar je eigen adres, maar behoudt door de markering wel je recht op huurtoeslag. ASVA kijkt kritisch naar deze ontwikkeling en hoort het graag als studenten last ondervinden van deze wijziging. Bij vragen, opmerkingen of problemen vragen we studenten dan ook contact met onze studentenbalie (mail naar studentenbalie@asva.nl of bel 020 5252926) op te nemen.