Student Leader´s Network: ASVA in Singapore

Afgelopen februari nam de ASVA studentenvakbond deel aan het Student Leaders Network in Singapore. De bijeenkomst werd georganiseerd door Universitas 21, een groot netwerk van onderzoeksintensieve universiteiten van over de hele wereld. Samen met vertegenwoordigers van Student Unions uit vier verschillende continenten spraken wij over studentenleven en onderwijs. Lees hier het verslag van de conferentie in Singapore.

Namens de ASVA studentenvakbond ben ik, samen met Gamze Ulker van de Centrale Studentenraad, afgelopen februari naar Singapore gevloge om de jaarlijkse Student Leader´s Network (SLN) van Universitas 21 (U21) bij te wonen. U21 is een netwerk van onderzoeksuniversiteit van over de hele wereld. De Universiteit van Amsterdam is als enige Nederlandse universiteit bij dit netwerk aangesloten. Op verschillende conferenties maken de U21-universiteiten afspraken over onderwijs- en onderzoeksbeleid. Jaarlijks vinden er ook twee studenten bijeenkomsten plaats. Één daarvan is het SLN. Tijdens deze bijeenkomst vertegenwoordigen ASVA en de CSR de UvA in het netwerk. Samen met vertegenwoordigers van Student Unions uit vier verschillende continenten spraken wij over studentenleven en onderwijs.

Het was een bijzondere ervaring om studentenorganisaties uit zoveel verschillende windstreken te zien en niet alleen grote verschillen op te merken, maar ook typerende overeenkomsten. Dit jaar was het thema van de SLN: Nurturing today’s leaders for tomorrow’s challenges. Het eerste deel van de conferentie was bedoeld om best practices uit te wisselen. Dit werd gedaan middels de presentaties die alle universiteiten hadden voorbereid. De presentatie structuur die was meegegeven was tweeledig. Enerzijds zou er een informatieve presentatie worden gehouden over de achtergrond van de universiteit en stad van de afgevaardigden. De tweede presentatie ging over leiderschap. Iedere afgevaardigde gaf aan de hand van een leidersfiguur uit zijn of haar land een persoonlijke visie over leiderschap.  

In alle presentaties kwamen de verschillen en overeenkomsten tussen de deelnemende universiteiten duidelijk naar voren. De McGill University uit Quebec heeft twee jaar terug een studentenprotest georganiseerd, omdat er niet genoeg inspraak was van studenten. De Red Square wordt nu door veel studenten in Amsterdam op hun jas gespeld. De Student Union uit Quebec heeft dit destijds bedacht. Dit en wel meer overeenkomsten konden tussen de studentenprotesten aan de UvA en aan die in Quebec worden gevonden.  Een duidelijk verschil was dat de Student Union twee jaar terug maar liefst 220.000 mensen op de been wist te brengen. Deze opkomst moeten wij in Amsterdam nog maar zien te halen!

De culturele verschillen tussen alle universiteiten waren soms tot in komische stereotyperingen zichtbaar. De Fundan University uit Shangai hield een presentatie over de president van China. De afgevaardigden vertelden dat de Chinese leider de allerbeste leider van China was om zijn charisma, visie en ongekende doorzettingsvermogen. Iedereen noemde hem daarom Dada (daddy, papa). De presentatie leidde soms tot ironische blikwisselingen tussen de Europese universiteiten. Toch gaven de presentaties iedereen genoeg gespreksstof voor de rest van het verblijf in Singapore en is er veelvuldig nagepraat over de verschillen en overeenkomsten van onze universiteiten en Student Unions.

 Wij kwamen erachter dat het meest waardevolle in Singapore, het delen van best practices was. Het uitwisselen van gedachten over thema´s die studenten over de hele wereld aangaan, bleek van grote toegevoegde waarde. Zo vertelde de vertegenwoordigers van de Zweedse  Lund University dat ze een tekort hadden aan studentenwoningen en dat ze daarom studentenhuisvesting op de politieke agenda probeerden te krijgen. ASVA zet zich ook al jaren in voor méér en betaalbare studentenhuisvesting in Amsterdam. De University of New South Wales vond het ASVA-fietsenplan fantastisch en overweegt nu serieus het ook in hun stad, Brisbane, te gaan uitzetten. De University of Connecticut kent ruime inspraak van studenten in de besluitvorming. Studenten nemen er zelfs zitting in het College van Bestuur en beslissen hier mee over onderwijs en studentenzaken. Velen waren geïnteresseerd in de Amsterdamse situatie en de bezetting van het Maagdenhuis. Allen betuigden hun steun aan de studentenprotesten aan de UvA. Het uitwisselen van tips and tricks in al deze bovengenoemde punten was erg leerzaam.

Terug in Amsterdam spraken Gamze en ik met rector Dymph van den Boom. Sinds onze terugkomst hebben we in overleg met verschillende Europese universiteiten een agenda opgesteld met punten die wij vanuit studentenperspectief belangrijk vinden om jaarlijks in het SLN te bespreken. Deze lijst aan punten wordt ook door de rector meegenomen naar de komende bijeenkomsten van U21. ASVA en de CSR zullen zich hier de komende tijd mee bezig blijven houden. Binnen het Student Leaders Network zal ASVA zich komend jaar het cluster Education and Innovation voor haar rekening nemen. Hier kunnen we namens studenten meepraten over de toekomst van onderwijs. Op deze manier probeert ASVA de belangen van Amsterdamse studenten ook op internationaal niveau te vertegenwoordigen!Jelmer Peter

Algemeen bestuurslid 14|15