Een leven na Louise

Al ruim twee maanden houden wij updates bij over de gebeurtenissen op de Universiteit van Amsterdam (UvA), dit is alweer het zesde stukje waarin we iedereen proberen bij te praten over het vertrek van collegevoorzitter Louise Gunning en wat er nu gaat gebeuren.

Vorige week maandag was er weer een grote demonstratie, waar er al veel van zijn geweest de afgelopen tijd. Toch had deze demonstratie een heel direct doel; het aftreden van het College van Bestuur (CvB) werd hier uitdrukkelijk geëist door een groot deel van de 1000 demonstranten. Na deze demonstratie werd de druk op het CvB zo mogelijk nog hoger dan het eerdere record dat na de (volgens sommigen onnodige) ontruiming van het Maagdenhuis was gezet.

De gekozen medezeggenschapsraden reageerden erg goed op de ontstane onrust. Zij onderbraken de UvA-debatmarathon voor een weekje en veranderden het onderwerp van gesprek de ontruiming van het Maagdenhuis en de gevolgen voor de universiteit. Tijdens deze emotionele avond werd er veel gezegd, voor- en tegenstanders van het CvB konden aan het woord komen, allemaal om input te leveren voor de Gezamenlijke Vergadering (GV) die de beide raden de volgende dag op de agenda hadden staan. In deze GV zou de vertrouwenskwestie in dit CvB aan de orde komen.

Wij besloten donderdag enigszins op de zaken vooruit te lopen en deze advertentie in het Parool te plaatsen.

 

Nadat ook onze tijdlijn over de bestuurlijke beslissingen wereldkundig was gemaakt kwamen de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad (COR) bijeen om te praten over het vertouwen in het CvB. Tijdens deze vergadering kwam naar voren dat het ‘CvB in deze samenstelling niet in staat was adequaat leiding te geven aan de ingezette koers van de universiteit.’ Een ruime meerderheid (13 van de 14 CSR-leden en 8 van de 13 COR-leden) stemde voor deze motie, die in feite aangaf dat er iets moest gebeuren binnen het College.

De studenten en medewerkers besloten dit statement naar de Raden van Toezicht te sturen, die over het aanstellen en ontslaan van het bestuur gaan. De Raden zijn meteen op vrijdagmiddag bijeengekomen om over de situatie te spreken met het CvB: dit leidde tot het opstappen van collegevoorzitter Louise Gunning, de vrouw die door de media als personificatie van al het slechte beleid aan de UvA werd gezien.

Direct hierna werden de vervolgstappen voor het gehavende CvB uitgerold: Rector Dymph van den Boom is aangesteld als interim-voorzitter en vervuld dus zowel de taken van voorzitter en rector, al wordt zij in de laatste bijgestaan door rechtendecaan Edgar du Perron, die is aangesteld als vice-rector. Du Perron is echter geen volwaardig lid van het CvB. In deze samenstelling zal het CvB de komende periode doorgaan, totdat de nodige hervormingen zijn doorgevoerd.

Het vertrek van Gunning als collegevoorzitter heeft ervoor gezorgd dat er weer ruimte is om te praten over deze hervormingen. Aan de hand van het tienpuntenplan komen er nu twee commissies aan de UvA die zich richten op respectievelijk bestuurscultuur en financiën. ASVA hoopt dat deze commissies snel aan de slag kunnen en met goede adviezen zullen komen.