Slechte naam Inholland groot effect op keuze van studenten

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Inholland Diemen zijn tevreden over de kwaliteit van hun onderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek naar de kwaliteit van het HBO van de ASVA Studentenvakbond en Folia Magazine. 93% van de Inholland studenten geeft aan tevreden te zijn over hun keuze voor het HBO. Op de HvA is dat zelfs 98%. Toch zou door de slechte berichtgeving over diplomafraude ruim een kwart van de studenten aan Inholland niet opnieuw voor Inholland kiezen.
Er werden ruim 350 studenten ondervraagd. Hoewel HvA studenten iets positiever waren over de kwaliteit van hun onderwijs, blijkt dat Inholland studenten eveneens erg tevreden zijn. Ook gaf ruim 60% van de studenten aan dat het onderwijs beter is dan ze vantevoren verwacht hadden.
Toch hebben de slechte berichten over Inholland een grote impact op de studenten. Zo zegt meer dan 25% van de Inholland studenten niet opnieuw te kiezen voor deze instelling. Ook geeft bijna een kwart van de ondervraagden op Inholland aan bang zijn geen baan te kunnen krijgen door de slechte naam van de instelling. Op de HvA is dat voor slechts 3% een gevreesde reden om geen goede baan te kunnen krijgen.
Verder is opmerkelijk dat bijna 20% van de Inholland studenten aangeeft de instelling niet aan anderen aan te raden, terwijl dat op de HvA slechts 2% is. “De slechte berichten over Inholland hebben een groot effect op de studenten. Hoewel zij hun opleiding goed beoordelen, boezemt de slechte naam angst in bij studenten over hun beroepsperspectieven. Dit bewijst nog maar eens hoe belangrijk het is dat instellingen investeren in élke opleiding die ze aanbieden. Slechte berichtgeving tast alle studenten en de hele instelling aan,” aldus ASVA voorzitter Eline Peters. Een belangrijk gegeven voor de HvA, die tussen september en november 2012 de gehele instelling laat beoordelen via een instellingsaudit. Het is van groot belang dat alle opleidingen dan op orde zijn.
Andere opmerkelijke resultaten zijn onder andere het aantal uur dat studenten per week in hun opleiding steken. 70% van de studenten spendeert slechts 10 tot 30 uur per week aan de studie, inclusief colleges en werkgroepen. Verder blijkt dat gemiddeld slechts 18% van de studenten het belangrijk vindt dat docenten een mastergraad hebben. Dit terwijl staatssecretaris van onderwijs Halbe Zijlstra wil zien dat 80% van de hbo docenten in het bezit van een master is. Ruim 40% van de studenten vindt juist praktijkervaring bij docenten het belangrijkst.
Bekijk hier een samenvatting van de resultaten. 

Met dank aan de hulp van SsT… de studentenvakbond van Inholland Diemen
Woensdag 5 oktober organiseert Folia een debat over de kwaliteit van het HBO.