Amsterdam: topstad zonder woningen?

Op woensdag 5 oktober presenteerde de UvA en de HvA een update van ‘Studeren in de topstad’, het visiedocument over studentenhuisvesting in Amsterdam. Door groeiende studentenaantallen blijkt het kamertekort nog groter uit te vallen. De gemeente zegt dat er een tekort van 10.600 woningen is. Myrthe Rijken, bestuurslid van de ASVA studentenvakbond, nam deel aan het panel waar werd gesproken over de mogelijkheden voor studentenhuisvesting.
De grootte van het tekort is te betwisten, maar iedereen is het erover eens dat er een probleem is en dat er nieuwe kamers moeten komen. ASVA is blij met de plannen van de gemeente om 9.000 extra woningen te bouwen. Het is positief dat studentenhuisvesting hoge prioriteit heeft bij zowel de gemeente als de onderwijsinstellingen.
Ondanks de positieve plannen is ASVA wel sceptisch over de verdeling van de nieuwe kamers. Er werd tijdens de presentatie veel gepraat over de behoeftes van internationale studenten. Hoewel ASVA erkent dat internationale studenten essentieel zijn voor de verrijking van Amsterdam, moet dit niet geheel ten koste van huisvesting voor Nederlandse studenten gaan. ASVA voorzitter Eline Peters: ‘Er zijn nu woningen voor internationale studenten, topsportende studenten, conservatorium studenten, Amsterdam University College studenten, masterstudenten en phd’s. Belangrijke groepen, maar waar moet de gewone bachelorstudent gaan wonen?’
ASVA praat met verschillende partijen over de wensen van studenten. Zo blijft studentenhuisvesting hoog op de agenda staan. Het is belangrijk dat er de komende tijd structurele oplossingen voor het grote kamertekort komen. Het ombouwen van leegstaande kantoorpanden is een van de mogelijkheden waar ASVA zich in verdiept.
De cijfers van de UvA en HvA over de huidige studentenaantallen en huisvestingsbehoefte kun je hieronder downloaden (PDF).