Studentenwoningen in leegstaande panden

Panden met Kansen

Zaterdag 10 september stond de monumentendag in het teken van nieuw leven voor oude gebouwen. De ASVA studentenvakbond presenteerde in de Posthoornkerk de mogelijkheden voor studentenhuisvesting in leegstaande panden. Vele sprekers, zoals bewoners, maatschappelijke organisaties, de gemeente, en vastgoedeigenaren, deelden hun visie over hergebruik van oude gebouwen en spraken over de problemen en mogelijkheden die daarbij komen kijken.  
In Amsterdam zoeken bijna 14.000 studenten een plek om te wonen en betaalt bijna 70% van de studenten te veel huur voor hun kamer: een nijpend tekort wat moeilijk op te lossen is. Aan de andere kant staat 18% van de kantoren in Amsterdam leeg: dat betekent dat ruim 1,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte momenteel niet gebruikt wordt. Ongeveer 20% van die ruimte zou geschikt zijn voor het huisvesten van studenten.
Transformatie van kantoren en het benutten van leegstand biedt een kans om het structurele tekort aan studentenwoningen terug te dringen. Daarnaast zijn studenten pioniers in kantoorgebieden waar de ambitie bestaat woon/werkgebieden te ontwikkelen. Studenten zijn dus voor deze gebieden een kans en daarmee ook een kans voor de stad. Samen met andere partijen hoopt ASVA te werken aan permanente oplossingen voor studentenhuisvesting in kantoorgebieden. Het ACTA gebouw (voormalig tandartsengebouw), waar vanaf januari 460 studentenwoningen te vinden zijn, is een van de voorbeelden van succesvolle transformatie.
Het initiatief ‘Panden met Kansen’ werd zaterdag ook gepresenteerd. Dit initiatief zorgt ervoor dat eigenaren van leegstaande panden en mogelijke gebruikers elkaar kunnen vinden. Panden met Kansen bestaat uit een website die in het begin van 2012 gelanceerd wordt. Op de website kunnen zowel eigenaren als initiatiefnemers zich aanmelden, waarna ze aan elkaar gekoppeld worden. ASVA is een van de vijf partijen die dit initiatief heeft opgestart, samen met Agora Europa, Urban Resort, Amsterdam Steunpunt Wonen en Huurdersvereniging Amsterdam . Panden met Kansen moet leegstand structureel te lijf gaan en meer studentenwoningen aanbieden.
De ASVA studentenvakbond praat met eigenaren, ontwikkelaars en de gemeente om kansen die zich aandienen te benutten. ASVA adviseert en ondersteunt waar nodig is als er kansen voor studentenhuisvesting. Wil jij meehelpen met ASVA om van Amsterdam een toegankelijke studentenstad te maken? Bekijk dan onze vacature voor de commissie studentenhuisvesting.