Persbericht: CvB verliest vertrouwen academische gemeenschap

Na de opstelling van het College van Bestuur (CvB) van afgelopen weekend kan de ASVA studentenvakbond niet anders dan concluderen dat dit CvB niet naar anderen luistert en weigert te leren van haar fouten. ASVA vraagt zich af of dit CvB in deze samenstelling nog wel kan aanblijven.

“Amsterdam, 13 april 2015

Met de onnodige ontruiming van het Maagdenhuis door de ME afgelopen weekend heeft het CvB haar eigen ruiten ingegooid. Niet alleen negeerde het bestuur de studenten en docenten die aangaven vrijwillig te vertrekken. Ook liet ze het Festival der Wetenschappen niet doorgaan, bood ze geen hulp met betrekking tot de organisatie en negeerde ze het nadrukkelijke advies van de burgemeester om niet tot ontruiming over te gaan. Waar er afgelopen tijd progressieve stappen gezet waren richting verandering, lijkt dit CvB niet bij machte deze verandering in gang te zetten. ASVA-voorzitter Noeri van den Berg: “Het CvB luistert niet naar studenten en docenten, maar blijkbaar dus ook niet naar de Driehoek. Dit CvB lijkt niet in staat de UvA te besturen, door structureel adviezen te negeren en keer op keer verkeerde beslissingen te nemen. ”

Het is van belang dat de twee commissies snel aan de slag kunnen, maar doordat het CvB dit weekend haar vertrouwen tot een nieuw dieptepunt wist te werken, betwijfelt ASVA of het de uitkomsten van deze commissies ook ter harte zal nemen en de noodzakelijke veranderingen door zal voeren. “Dit weekend hebben we gezien hoe dit CvB rare sprongen kan maken. De academische gemeenschap heeft behoefte aan een CvB dat bruggen weet te slaan.” aldus Van den Berg. Vanochtend lieten 175 docenten weten het vertrouwen in het CvB verloren te zijn. 

Vanmiddag is er een demonstratie van de hele academische gemeenschap tegen de destructieve acties van dit CvB. Ook ASVA is hier aanwezig en roept iedereen op om te komen. De demonstratie begint om 15:00 vanaf de Roeterseilandcampus.