Onderzoekspresentatie verhuizing Roeterseiland

Op 9 april 2015 is het onderzoek naar de communicatie rondom de verhuizing naar het Roeterseiland gepresenteerd aan alle betrokken partijen. De avond werd besloten met een paneldiscussie over de verbeterpunten.

In de zomer van 2014 is de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen verhuisd vanaf de Amsterdamse binnenstad naar de Roeterseilandcampus in het oosten van het centrum. Bij deze verhuizing zijn veel partijen betrokken geweest, elk met eigen belangen en eigen ideeën. Het Onderzoeksbureau van de ASVA studentenvakbond heeft de verschillende ervaringen van deze partijen op een rijtje gezet, waarbij de focus lag op het communicatieproces en de informatievoorziening in de periode voorafgaand aan de verhuizing. Het doel hierachter was niet enkel en alleen het benoemen van positieve punten of het leveren van kritiek. Vooral belangrijk was om te leren van het verleden; om constructief te zijn. Op deze manier kunnen we, door verbeterpunten met beide handen aan te pakken en door de positieve punten juist extra te omarmen en verder uit te bouwen, een bijdrage leveren aan toekomstige campusontwikkelingen van onze universiteit.  

Op 9 april 2015 is het onderzoek naar de communicatie rondom de verhuizing naar het Roeterseiland gepresenteerd aan alle betrokken partijen. De avond werd besloten met een paneldiscussie over de verbeterpunten.

Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden, of download de pdf hier.