Akkoord Maagdenhuis blijft uit; commissies gaan door

Amsterdam, 8 april 2015 ‒ Vanmorgen zijn de onderhandelingen tussen het College van Bestuur (CvB) en De Nieuwe Universiteit (DNU) over het Maagdenhuis op het laatste moment op niets uitgelopen. Toen DNU om half acht vanmorgen met een persconferentie voor de trappen van het al vijf weken bezette Maagdenhuis kwam, hoopte iedereen op een akkoord. Niets bleek echter minder waar: DNU voelde zich onvoldoende gehoord in de onderhandelingen en eist nu het aftreden van het CvB. De ASVA studentenvakbond betreurt het dat de onderhandelingen, waar wij als waarnemer bij aanwezig waren, op niets zijn uitgelopen. ASVA blijft zich richten op het proces rondom de commissies, in samenwerking met de medezeggenschap en geïnteresseerden uit de actiegroepen en de rest van de universiteit.

In een al eerder gepland overleg vanochtend zijn opnieuw vervolgstappen gezet om de commissies vorm te geven. In de zogenaamde prep group wordt besloten over zowel de finance als de governance committee. De groep bestaat naast ASVA uit onder andere afgevaardigden van DNU, HR, Rethink UvA, de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemersraad (COR), en ook andere geïnteresseerden hebben zich inmiddels aangesloten.

Deze groep zal onder andere besluiten wie er in de commissies plaats zullen nemen, wat de precieze opdrachten voor deze commissies zullen worden, en hoe zij te werk zullen gaan. Uiteindelijk zal de governance committee zich buigen over democratisering en decentralisering aan de universiteit, terwijl de finance committee de financiën helderder tracht te maken. Deze commissies zullen uiteindelijk via de CSR en COR ingesteld worden. Het CvB is op dit moment geen gesprekspartner.

Komende dinsdag 14 april zal ASVA tijdens haar periodieke studieverenigingenoverleg alle studieverenigingen aan de UvA om input vragen. Zo wordt een belangrijk deel van de universitaire gemeenschap betrokken bij deze gesprekken.

ASVA heeft zelf al een breed scala aan suggesties en aandachtspunten waar beide commissies mee aan de slag zouden kunnen gaan. We nodigen via deze weg iedereen die dat wil uit om hun eigen suggesties te delen. Dit kan tijdens het overleg, maar ook door een mailtje te sturen naar bestuur@asva.nl.

Wat er nu verder gaat gebeuren met het Maagdenhuis blijft vooralsnog onduidelijk. Dat neemt niet weg dat er ondertussen op andere vlakken belangrijke stappen vooruit gezet worden. We houden je op de hoogte!