Partijen sluiten akkoord over leenstelsel

Ondanks onze hoop dat uitstel tot afstel zou leiden lijkt het leenstelsel er dan toch te komen: gisteren werd er een akkoord gesloten over de hoofdlijnen waar het stelsel aan moet voldoen. In deze plannen wordt de basisbeurs afgeschaft en moeten studenten die vanaf 2015 aan een studie beginnen gaan lenen.
Er bestond lange tijd onzekerheid over het leenstelsel, maar nu GroenLinks en D66 zich hebben aangesloten bij het akkoord schaart zich zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer een meerderheid achter de plannen. Dit betekent echter niet dat de strijd al gestreden is. Het gesloten akkoord moet nu worden omgezet in een wetsvoorstel wat eerst in de Tweede en daarna in de Eerste Kamer behandeld zal worden. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid nog enkele maanden gaan duren en in deze tijd kan nog veel veranderen.
De ASVA studentenvakbond is boos dat in het huidige akkoord de basisbeurs zal worden omgezet in een lening. Het leenstelsel zal ervoor zorgen dat minder jongeren gaan studeren, en zadelt jonge mensen bovendien op met een enorme schuld die zij een groot deel van hun leven met zich mee zullen zeulen. Daarnaast worden juist Amsterdamse studenten hard geraakt door het stelsel: omdat de gemiddelde huurprijs hier ontzettend hoog is zullen zij waarschijnlijk extra moeten lenen.
 
In de komende maanden hopen wij de partijen ervan te kunnen overtuigen dat het leenstelsel een slecht idee is en daar hebben we jullie hulp bij nodig. We zijn druk bezig met het op poten zetten van acties, dus houdt onze website en Facebook in de gaten om hiervan op de hoogte te blijven.

Wil je in de tussentijd alvast wat doen? Teken de petitie  ‘Stop het leenstelsel‘.
Meer weten over de plannen? Lees bijvoorbeeld ditartikel op Foliaweb.