Leenstelsel opnieuw uitgesteld

Afgelopen woensdag, 11 december 2013, vond in de Tweede Kamer het plenaire debat plaats over het wetsvoorstel voor een leenstelsel in de masterfase. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in dit debat toegezegd de invoering van het leenstelsel in de masterfase uit te stellen tot september 2015. Ook wordt het contract voor de OV-studentenkaart niet dit jaar opgezegd, wat betekent dat de kaart zoals we ‘m kennen in elk geval tot 2017 zal blijven bestaan. Daarnaast is het nog steeds niet zeker of het leenstelsel er überhaupt zal komen, nu oppositiepartijen zich tegen de plannen van de minister blijven uitspreken.
Zoals verwacht, bleek uit het debat van afgelopen woensdag dat er weinig steun is voor de plannen van de regering om de basisbeurs te vervangen door een leenstelsel. Hoewel regeringspartijen VVD en PvdA in de Tweede Kamer een meerderheid hebben, hebben zij andere partijen, zoals GroenLinks en D66, wel nodig om een leenstelsel door de Eerste Kamer te krijgen.GroenLinks en D66 zien echter nog te weinig van hun randvoorwaarden terug in het voorstel dat de minister nu presenteerde aan de Tweede Kamer. Bovendien vinden ze dat er meer gekeken moet worden naar de samenhang tussen de invoering van een leenstelsel en andere onderwerpen, zoals de mogelijke afschaffing van de OV-studentenkaart en hogere collegegeld voor excellente studies.
Na deze kritiek vanuit de Tweede Kamer heeft de minister besloten het leenstelsel voor de masterfase met één jaar uit te stellen en te streven naar invoering in september 2015. Op deze manier zal het leenstelsel in de bachelor- en masterfase als één wetsvoorstel worden behandeld. Daarnaast is besloten de OV-studentenkaart in zijn huidige vorm nog te laten bestaan tot 2017. Ten slotte wordt het experiment met collegegelddifferentiatie, waarbij er hoger collegegeld mag worden gevraagd voor excellente studies, met een jaar uitgesteld.
Hoewel de ASVA studentenvakbond blij is met de kritische kanttekeningen die geplaatst worden bij het wetsvoorstel voor het leenstelsel zoals het er nu ligt, zorgt het uitstellen van de wet enkel voor meer onduidelijkheid bij studenten. We hopen dat van uistel ook afstel komt en de basisbeurs behouden blijft.